BIC Plzeň

Společnost byla založena v roce 1992 městem Plzeň. Jejím posláním je
podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu.
BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network.

Pomoc podnikatelům při získávání dotací

Pomoc podnikatelům při získávání dotací

Zpracování žádostí o finanční podporu podnikatelských projektů (dotace, příspěvky, zvýhodněné úvěry) z národních zdrojů, strukturálních fondů Evropské unie.

Poradenství při tvorbě podnikatelských plánů

Poradenství při tvorbě podnikatelských plánů

Konzultace nad přípravou podnikatelských plánů při založení nového podniku (též pro klienty podnikatelského inkubátoru) i při tvorbě rozvojových projektů.

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Podpora účasti českých organizací v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Poradenství při přípravě projektů, vyhledání zahraničních partnerů pro projekt, aj.

Transfer technologií

Transfer technologií

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje českých organizací v zahraničí. Vyhledání zahraničních dodavatelů technologií a know-how dle požadavků tuzemských organizací.

Prostory pro inovační podnikání

Prostory pro inovační podnikání

Pronájem vhodných prostor pro inovační podnikání, poradenství při jeho zahájení a rozvoji. Administrativní zázemí a služby "správce".

Poradenství pro podnikání v EU a zahraniční nabídky / poptávky

Poradenství pro podnikání v EU a zahraniční nabídky / poptávky

Informace o evropské legislativě a o podmínkách podnikání v zemích EU, vyhledávání partnerů pro výrobní a obchodní spolupráci, evropské iniciativy a programy.

Podpora spolupráce mezi univerzitami a podniky

Podpora spolupráce mezi univerzitami a podniky

Zprostředkování kontaktů mezi firmami a pracovišti výzkumu a vývoje, vyhledání finančních zdrojů na spolupráci, transfer znalostí a technologií a zprostředkování praxí a stáží studentů ve firmách.

Semináře, konference a workshopy

Semináře, konference a workshopy

Plánované semináře, konference, workshopy a další odborné vzdělávací akce, kooperační setkání (matchmaking, brokerage event) pro vyhledání partnerů pro obchodní, výrobní či vývojovou spolupráci.

 

BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum

člen evropských sítí podporujících podnikání a inovace

Riegrova 1, 306 25 Plzeň, tel.: 377 235 379, fax: 377 235 320

e-mail: bic@bic.cz, www.bic.cz

tvorba webových stránek - AntStudio.cz
 
{* Zde bude umístěn neviditelný meřicí kód Google Analytics při zprovoznění ostré verze.*}