BIC Plzeň

Poradíme při vstupu na nové trhy, najdeme vám nové odběratele, dodavatele nebo výrobce.

Poskytujeme poradenství k zahraničnímu obchodování a pomůžeme vyhledat nové obchodní partnery nebo partnery pro technologickou či výzkumnou spolupráci. Jsme jedním z více než 600 členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Jedná se o největší síť na světě poskytující podporu malým a středním firmám, které mají zájem inovovat a spolupracovat se zahraničními subjekty.

Zahraniční obchodní příležitosti

Zahraniční obchodní aktivity mají řadu podmínek a specifik. A proto je výhodné své záměry a potřeby zkonzultovat s odborníky. V BIC Plzeň nabízíme odpovědi na řadu specifických otázek, které mohou zkrátit dobu přípravy na zahraniční aktivity.  Při poskytování poradenství a pro vyhledání obchodních kontaktů pro firmy využíváme rozsáhlou síť spolupracujících partnerů v 60 zemích.

Co můžeme nabídnout?

 • Vyhledání vhodného dodavatele nebo výrobního partnera dle potřeb firmy, identifikace zahraničních inovativních výrobků pro český trh.
 • Pomoc s výběrem vhodných zahraničních obchodních partnerů a se zahájením komunikace.
 • Výběr oborově zaměřených veletrhů či akcí s možností předem připravit harmonogram jednání s vybranými obchodními partnery.
 • Konzultace v souvislosti s poskytováním služeb v zahraničí, s vysíláním pracovníků.
 • Informace o možnostech získání finančních prostředků na účast na veletrzích, výstavách.
 • Oborově zaměřenou rešerši poptávek/nabídek ze zahraničí.

Mezinárodní technologická spolupráce

Výsledkem vašich výzkumných a vývojových činností může být nová technologie, prototyp, patent, postup, software apod. Důležité je, abyste vybrali správný způsob uplatnění svého výsledku na trhu, aby se úsilí a prostředky věnované výzkumu a vývoji zhodnotily. To souvisí i s vyhledáním vhodných partnerů pro komercializaci.

V případě, že nemáte prostředky a kapacity na výzkumnou činnosti, je výhodnější novou technologii koupit nebo získat práva k jejímu využívání. I tady umíme pomoci a nakontaktujeme vás se správnými partnery.

Co můžeme nabídnout?

 • Vyhledáme vhodné partnery pro výzkumné a vývojové projekty.
 • Nabídneme vaši technologii do zahraničí.
 • Připravujeme kooperační akce/technologické burzy.
 • Zprostředkujeme přímý kontakt se zahraničními subjekty, které nabízejí nové technologie.
 • Zjistíme, zda existuje vhodný program, který podpoří plánované vývojové aktivity.
 • Pomůžeme při vyhledání programů podpory zavedení inovací do výroby a na trh.

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Pomáháme firmám nalézt vhodné partnery pro spolupráci na projektech výzkumu, vývoje a inovací v rámci mezinárodních programů jako například Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3. Využíváme při tom našich osobních kontaktů na partnerské organizace nejen v Evropě.

Co můžeme nabídnout?

 • Poradenství k podmínkám účasti v mezinárodních programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací (Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3).
 • Vyhledání zahraničních partnerů pro připravovaný projekt.
 • Poradenství a pomoc při přípravě projektů.
 • Informace o aktuálních výzvách k podávání projektů.
 • Informace o možnostech zapojení do konkrétních připravovaných projekt.
 • Asistenci při jednáních s potenciálními zahraničními partnery.

A jak to v praxi funguje?

Pracujeme s denně aktualizovanou mezinárodní databázi obsahující

 • obchodní nabídky a poptávky;
 • nabídky a poptávky po technologiích;
 • poptávky po partnerech do projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Máte zájem o zprostředkování kontaktu do zahraničí za účelem navázání nové spolupráce? Potřebujete poradit v souvislosti s vysíláním pracovníků?

Napište nám nebo zavolejte.

Vysvětlíte nám podstatu vašeho podnikání, vaše očekávání a možnosti. My navrhneme řešení a dáme se do práce. Můžeme vám třeba na 2 roky vytvořit firemní profil v mezinárodní databázi a přesně v něm definovat, co nebo koho hledáte. Najdeme obchodního i výrobního partnera nebo technologii na míru. Jsme v kontaktu s výzkumnými organizacemi a univerzitami v celé Evropě. Poradíme vám, kdy je vhodné založit si v zahraničí pobočku a kdy se musíte registrovat k DPH, abyste se vyhnuli pokutám. A tohle všechno děláme bezplatně. Umíme toho hodně, tak se ozvěte.

Podnikatelské příležitosti

Podnikatelské příležitosti obsahují výběr nabídek a poptávek z mezinárodní databáze Enterprise Europe Network. Mohou posloužit těm, kteří hledají nové inovativní nápady pro své podnikání nebo zahájení spolupráce se zahraničním partnerem.

Profily zahraničních společností podle Vámi zvolených kritérií můžete sami vyhledat na een.ec.europa.eu/partnering-opportunities.

Mezinárodní kooperační akce

Výběr mezinárodních kooperačních akcí organizovaných s podporou Enterprise Europe Network pro vás pravidelně aktualizujeme.

Přehled všech mezinárodních b2b akcí z různých oborů s možností si předem domluvit jednání najdete na een.ec.europa.eu/Events.

Výběr oborově zaměřených mezinárodních veletrhů a akcí

Služby sítě Enterprise Europe Network jsou v České republice realizovány v rámci konsorcia několika partnerů koordinovaných Technologickým centrem Praha od roku 2008. Tyto služby jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.