BIC Plzeň

Poradíme při vstupu na nové trhy, najdeme vám nové odběratele, dodavatele nebo výrobce.

Poskytujeme poradenství k zahraničnímu obchodování a pomůžeme vyhledat nové obchodní partnery nebo partnery pro technologickou či výzkumnou spolupráci. Jsme jedním z více než 600 členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Jedná se o největší síť na světě poskytující podporu malým a středním firmám, které mají zájem inovovat a spolupracovat se zahraničními subjekty.

Zahraniční obchodní příležitosti

Zahraniční obchodní aktivity mají řadu podmínek a specifik. A proto je výhodné své záměry a potřeby zkonzultovat s odborníky. V BIC Plzeň nabízíme odpovědi na řadu specifických otázek, které mohou zkrátit dobu přípravy na zahraniční aktivity.  Při poskytování poradenství a pro vyhledání obchodních kontaktů pro firmy využíváme rozsáhlou síť spolupracujících partnerů v 60 zemích.

Co můžeme nabídnout?

 • Vyhledání vhodného dodavatele nebo výrobního partnera dle potřeb firmy, identifikace zahraničních inovativních výrobků pro český trh.
 • Pomoc s výběrem vhodných zahraničních obchodních partnerů a se zahájením komunikace.
 • Výběr oborově zaměřených veletrhů či akcí s možností předem připravit harmonogram jednání s vybranými obchodními partnery.
 • Konzultace v souvislosti s poskytováním služeb v zahraničí, s vysíláním pracovníků.
 • Informace o možnostech získání finančních prostředků na účast na veletrzích, výstavách.
 • Oborově zaměřenou rešerši poptávek/nabídek ze zahraničí.

Mezinárodní technologická spolupráce

Výsledkem vašich výzkumných a vývojových činností může být nová technologie, prototyp, patent, postup, software apod. Důležité je, abyste vybrali správný způsob uplatnění svého výsledku na trhu, aby se úsilí a prostředky věnované výzkumu a vývoji zhodnotily. To souvisí i s vyhledáním vhodných partnerů pro komercializaci.

V případě, že nemáte prostředky a kapacity na výzkumnou činnosti, je výhodnější novou technologii koupit nebo získat práva k jejímu využívání. I tady umíme pomoci a nakontaktujeme vás se správnými partnery.

Co můžeme nabídnout?

 • Vyhledáme vhodné partnery pro výzkumné a vývojové projekty.
 • Nabídneme vaši technologii do zahraničí.
 • Připravujeme kooperační akce/technologické burzy.
 • Zprostředkujeme přímý kontakt se zahraničními subjekty, které nabízejí nové technologie.
 • Zjistíme, zda existuje vhodný program, který podpoří plánované vývojové aktivity.
 • Pomůžeme při vyhledání programů podpory zavedení inovací do výroby a na trh.

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Pomáháme firmám nalézt vhodné partnery pro spolupráci na projektech výzkumu, vývoje a inovací v rámci mezinárodních programů jako například Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3. Využíváme při tom našich osobních kontaktů na partnerské organizace nejen v Evropě.

Co můžeme nabídnout?

 • Poradenství k podmínkám účasti v mezinárodních programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací (Horizont Evropa, Eureka, Eurostars 3).
 • Vyhledání zahraničních partnerů pro připravovaný projekt.
 • Poradenství a pomoc při přípravě projektů.
 • Informace o aktuálních výzvách k podávání projektů.
 • Informace o možnostech zapojení do konkrétních připravovaných projekt.
 • Asistenci při jednáních s potenciálními zahraničními partnery.

A jak to v praxi funguje?

Pracujeme s denně aktualizovanou mezinárodní databázi obsahující

 • obchodní nabídky a poptávky;
 • nabídky a poptávky po technologiích;
 • poptávky po partnerech do projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Máte zájem o zprostředkování kontaktu do zahraničí za účelem navázání nové spolupráce? Potřebujete poradit v souvislosti s vysíláním pracovníků?

Napište nám nebo zavolejte.

Vysvětlíte nám podstatu vašeho podnikání, vaše očekávání a možnosti. My navrhneme řešení a dáme se do práce. Můžeme vám třeba na 2 roky vytvořit firemní profil v mezinárodní databázi a přesně v něm definovat, co nebo koho hledáte. Najdeme obchodního i výrobního partnera nebo technologii na míru. Jsme v kontaktu s výzkumnými organizacemi a univerzitami v celé Evropě. Poradíme vám, kdy je vhodné založit si v zahraničí pobočku a kdy se musíte registrovat k DPH, abyste se vyhnuli pokutám. A tohle všechno děláme bezplatně. Umíme toho hodně, tak se ozvěte.

Výběr oborově zaměřených mezinárodních veletrhů a akcí

Profily zahraničních společností podle Vámi zvolených kritérií můžete sami vyhledat na een.ec.europa.eu/Partners

Přehled všech mezinárodních b2b akcí z různých oborů s možností si předem domluvit jednání najdete na een.ec.europa.eu/Events

Služby sítě Enterprise Europe Network jsou v České republice realizovány v rámci konsorcia několika partnerů koordinovaných Technologickým centrem Praha od roku 2008. Tyto služby jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.