BIC Plzeň

BIC Use

Poradenství pomohlo plzeňské firmě získat financování na vývoj produktů

Plzeňská firma Amitia s.r.o.  je inovativní společnost, která se specializuje na řešení založená na umělé inteligenci pro různé oblasti od průmyslové výroby po zdravotnictví a vzdělávání. Firma v loňském roce hledala možnosti, jak financovat své aktivity a obrátila se na nás jako regionální pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) na základě předchozí spolupráce.

Pracovníci EEN firmě pomohli s vyhledáním vhodných dotačních programů a poskytli konzultace k jejich podmínkám. Na základě získaných informací Amitia postupně podala do několika programů žádosti, které získaly podporu.

Finance ze dvou projektů podpořených z programů Inovační vouchery a Plzeňské podnikatelské vouchery firmě umožnily nakoupit služby od regionálních výzkumných organizací. První projekt byl zaměřený na vývoj softwarových modulů potřebných pro zakázkovou výrobu aplikací pro vytěžování dat z dokumentů, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy apod. Tyto moduly Amitia využila jako základní stavební prvky svých produktů a ušetřila tak práci svých programátorů na jednotlivých zakázkách. V rámci druhého projektu si firma nechala od výzkumné organizace vyvinout software pro automatický monitoring pohybu v zakázaných zónách.  Díky této spolupráci Amitia získala znalosti v oblasti trénování neuronových sítí pro počítačové vidění a její výstupy využije pro rychlé nasazení a přizpůsobení v různých projektech zákazníků, které vyžadují počítačové vidění.

“Díky službám sítě jsme získali přehled o zdrojích financování pro vývoj a vylepšení našich produktů.”

V rámci služeb EEN Amitia také dostává informace o možnostech zapojení do výzev evropských projektů kaskádového financování, jejichž výhodou je nízká administrativní náročnost. V loňském roce se jí jako jedné z mála českých firem podařilo díky financování z evropského projektu BOWI otestovat a dokončit vývoj pokročilého plánovače výroby, který je založený na hlubokém učení a pomáhá plánovat výrobu pomocí agentů umělé inteligence. Na základě získaných zkušeností pomohla Amitia připravit žádost do podobných evropských projektů plzeňským firmám Nakladatelství Fraus, s.r.o. a Stäger Inovac Packaging s.r.o.

Milan Legát, zakladatel firmy Amitia, shrnul podporu ze strany Enterprise Europe Network slovy:

“Díky službám sítě jsme získali přehled o zdrojích financování pro vývoj a vylepšení našich produktů. Finance získané z podpořených projektů naší firmě pomohly zkrátit dodací lhůty, zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál.”


V letošním roce slaví síť Enterprise Europe Network 15. výročí. Kromě konzultací k možnostem financování nabízíme i další služby, kterými jsou vyhledávání zahraničních partnerů pro spolupráci, zjišťování požadavků na produkty a služby v jednotlivých zemích EU, problematika přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků a informace o možnostech ochrany duševního vlastnictví.

Firmy z Jihočeského, Karlovarského nebo Plzeňského kraje mohou kontaktovat:

Bc. Miroslava Skrziszowská

Bc. Miroslava Skrziszowská

Enterprise Europe Network
m.skrz@bic.cz
605 210 718
377 205 214

Poradenství z oblasti vysílání pracovníků pomohlo jihočeské výrobní firmě

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá firmám v různých oblastech podnikání. Někteří experti v síti se věnují problematice přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Poradenství je komplexní a vždy vychází z požadavků klienta.

Celý článek

Posouváme naše možnosti a nabízíme lepší služby klientům, říká o podnikatelských voucherech zástupce Protetiky Plzeň

3D modelování a digitální dvojčata inovují tradiční způsob výroby dětských ortéz. S metodikou postupu pomohl díky plzeňským podnikatelským voucherům COMTES FHT.

Celý článek