BIC Plzeň

Jsme podnikatelské a inovační centrum. Podporujeme zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu od roku 1992. Působíme v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracujeme s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

 

Našimi aktivitami dlouhodobě přispíváme k rozvoji spolupráce firem a výzkumných institucí a univerzit, s cílem stimulovat rozvoj firem. Ve spolupráci s partnery jsme připravili a rozjeli řadu podpůrných programů a aktivit. Jedná se například o program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací nebo pilotování programu „Partnerství znalostního transferu“ na přenos znalostí z univerzit do podniků.

Jsme členy následujících sítí pro podporu podnikání

  • European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. Splňujeme kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN jsme v roce 2020 obhájili možnost nadále využívat značku EC BIC – „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.
  • Enterprise Europe Network – síť pomáhající malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy ve více než 60 zemích světa.
  • Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP) – https://www.svtp.cz/.

Jsme také zapojeni v 

  • Krajské radě pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje a Smart akcelerátoru Plzeňského kraje
  • Pracovní skupině Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
  • Evropské sektorové skupině mikro a nanotechnologií

Naši partneři

Město Plzeň ⋅ Krajský úřad Plzeňského kraje ⋅ Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ⋅ Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. ⋅ Západočeská univerzita v Plzni ⋅ Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory ⋅ Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ⋅ Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji ⋅ Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání ⋅ Jihočeská hospodářská komora ⋅ Bayern Handwerk International GmbH ⋅ Úřad průmyslového vlastnictví ⋅ Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, z.s. ⋅ Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Jsme hrdou součástí Plzeňského inovačního ekosystému PINE

Plzeňský inovační ekosystém PINE
Projekt ITI PMO

Projekt posílení kapacit coworkingu a technologického centra BIC Plzeň je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je existence nové infrastruktury pro realizaci inovačních záměrů a vývoj nových technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Vybudováno bylo technologické centrum zaměřené na mechatroniku a embadded systémy (Teslova 1) a coworking pro začínající firmy (Riegrova 1) v Plzni.