BIC Plzeň

BIC Use

Posouváme naše možnosti a nabízíme lepší služby klientům, říká o podnikatelských voucherech zástupce Protetiky Plzeň

3D modelování a digitální dvojčata inovují tradiční způsob výroby dětských ortéz. S metodikou postupu pomohl díky plzeňským podnikatelským voucherům COMTES FHT.

První spolupráce firmy Protetika Plzeň a dobřanské společnosti COMTES FHT a.s. proběhla na projektu obličejových masek z polymerních látek, který byl podpořen plzeňským podnikatelským voucherem. Protetice přinesla nápady na nové inovace a rozhodla se ve spolupráci s výzkumnou organizací pokračovat. V letošním roce došlo k vytvoření metodiky a zpracování digitálních dvojčat dětských ortéz dolních končetin.

Spolupráce s výzkumnou organizací přinesla nápad na inovaci procesu výroby za pomoci digitálních dvojčat

Při řešení předcházejícího projektu řešitelský tým přemýšlel o možnostech dalších procesních inovací. V úvahu připadla inovace procesu výroby dětských ortéz. „Ty se z části tvarují ručně tradičním způsobem přes tzv. kopyto. Proto jsme hledali cestu, jak tento proces zjednodušit,“ říká Josef Sýkora, zástupce firmy Protetika Plzeň.

„Vhodným prostředkem je digitalizace a parametrizace procesu pomocí 3D modelování. To zároveň vede k vytvoření digitálního dvojčete dané ortézy,“ vysvětluje Ing. Miroslav Urbánek, Ph.D., vedoucí oddělení Počítačového modelování dobřanského COMTESu. „Díky modelování lze vytvářet a uzpůsobit ortotické pomůcky z hlediska ergonomie. Zároveň je můžeme optimalizovat dle požadavků na tuhost a funkčnost. Provedli jsme i analýzu vyrobitelnosti pomocí polymerních tiskáren a výsledky ověřili na prototypu nožní ortézy. Společnosti jsme pak předali metodiku zpracování skenu a 3D modelování v návaznosti na poranění,“ doplňuje Miroslav Urbánek.

Ve spolupráci s výzkumnou organizací vidí Sýkora velké přínosy jak pro výrobce, tak i pro konečného zákazníka. „Digitální dvojče nám umožňuje opakovatelnost výroby ortézy, například při jejím poškození. Velká úspora se projevuje v čase. Zkrátili jsme čas výroby, ruční práce není téměř zapotřebí a celá příprava nyní probíhá ve 3D prostředí. Všímáme si i nižší spotřeby materiálů. Díky projektu můžeme nyní individuálně přizpůsobit tvar ortézy každému konkrétnímu pacientovi a takto modifikovanou ortézu opětovně vyrobit,“ upřesňuje Sýkora, a zároveň oceňuje propojení dvou rozdílných oborů: „Posouváme naše možnosti a nabízíme lepší služby klientům. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům za tuto příležitost,“ uzavírá.

Zvažujete spolupráci s výzkumnou organizací? Zeptejte se nás - víme, jak financovat nákup jejich služeb.

Mgr. et Mgr. Martina Surynková

Mgr. et Mgr. Martina Surynková

surynkova@bic.cz
734 801 209
377 205 211

Poradenství pomohlo plzeňské firmě získat financování na vývoj produktů

Plzeňská firma Amitia s.r.o.  je inovativní společnost, která se specializuje na řešení založená na umělé inteligenci pro různé oblasti od průmyslové výroby po zdravotnictví a vzdělávání. Firma v loňském roce hledala možnosti, jak financovat své aktivity a obrátila se na nás jako regionální pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) na základě předchozí spolupráce.

Celý článek

Poradenství z oblasti vysílání pracovníků pomohlo jihočeské výrobní firmě

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá firmám v různých oblastech podnikání. Někteří experti v síti se věnují problematice přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Poradenství je komplexní a vždy vychází z požadavků klienta.

Celý článek