BIC Plzeň

BIC Use

Posouváme naše možnosti a nabízíme lepší služby klientům, říká o podnikatelských voucherech zástupce Protetiky Plzeň

3D modelování a digitální dvojčata inovují tradiční způsob výroby dětských ortéz. S metodikou postupu pomohl díky plzeňským podnikatelským voucherům COMTES FHT.

První spolupráce firmy Protetika Plzeň a dobřanské společnosti COMTES FHT a.s. proběhla na projektu obličejových masek z polymerních látek, který byl podpořen plzeňským podnikatelským voucherem. Protetice přinesla nápady na nové inovace a rozhodla se ve spolupráci s výzkumnou organizací pokračovat. V letošním roce došlo k vytvoření metodiky a zpracování digitálních dvojčat dětských ortéz dolních končetin.

Spolupráce s výzkumnou organizací přinesla nápad na inovaci procesu výroby za pomoci digitálních dvojčat

Při řešení předcházejícího projektu řešitelský tým přemýšlel o možnostech dalších procesních inovací. V úvahu připadla inovace procesu výroby dětských ortéz. „Ty se z části tvarují ručně tradičním způsobem přes tzv. kopyto. Proto jsme hledali cestu, jak tento proces zjednodušit,“ říká Josef Sýkora, zástupce firmy Protetika Plzeň.

„Vhodným prostředkem je digitalizace a parametrizace procesu pomocí 3D modelování. To zároveň vede k vytvoření digitálního dvojčete dané ortézy,“ vysvětluje Ing. Miroslav Urbánek, Ph.D., vedoucí oddělení Počítačového modelování dobřanského COMTESu. „Díky modelování lze vytvářet a uzpůsobit ortotické pomůcky z hlediska ergonomie. Zároveň je můžeme optimalizovat dle požadavků na tuhost a funkčnost. Provedli jsme i analýzu vyrobitelnosti pomocí polymerních tiskáren a výsledky ověřili na prototypu nožní ortézy. Společnosti jsme pak předali metodiku zpracování skenu a 3D modelování v návaznosti na poranění,“ doplňuje Miroslav Urbánek.

Ve spolupráci s výzkumnou organizací vidí Sýkora velké přínosy jak pro výrobce, tak i pro konečného zákazníka. „Digitální dvojče nám umožňuje opakovatelnost výroby ortézy, například při jejím poškození. Velká úspora se projevuje v čase. Zkrátili jsme čas výroby, ruční práce není téměř zapotřebí a celá příprava nyní probíhá ve 3D prostředí. Všímáme si i nižší spotřeby materiálů. Díky projektu můžeme nyní individuálně přizpůsobit tvar ortézy každému konkrétnímu pacientovi a takto modifikovanou ortézu opětovně vyrobit,“ upřesňuje Sýkora, a zároveň oceňuje propojení dvou rozdílných oborů: „Posouváme naše možnosti a nabízíme lepší služby klientům. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům za tuto příležitost,“ uzavírá.

Zvažujete spolupráci s výzkumnou organizací? Zeptejte se nás - víme, jak financovat nákup jejich služeb.

Mgr. et Mgr. Martina Surynková

Mgr. et Mgr. Martina Surynková

surynkova@bic.cz
734 801 209
377 205 211

Poradenství z oblasti vysílání pracovníků pomohlo jihočeské výrobní firmě

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá firmám v různých oblastech podnikání. Někteří experti v síti se věnují problematice přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Poradenství je komplexní a vždy vychází z požadavků klienta.

Celý článek

Pomocí Plzeňských podnikatelských voucherů jsme rozšířili výrobní portfolio a získali nové zákazníky, říká ředitel Slévárny Hájek

Provozovna společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o. se zaměřuje na výrobu odlitků z litiny technologií lití do pískových forem. Své procesy inovuje ve spolupráci s výzkumnou organizací COMTES FHT.

Celý článek