BIC Plzeň

BIC News

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Malé a střední podniky mohou využít kaskádové financování prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network: EENergy – granty na energetické úspory.

Během aktuální výzvy lze čerpat grantovou podporu až 10.000 Euro na investice, poradenství nebo vzdělávání. Základní požadavky předloženého projektu jsou snížení spotřeby energie minimálně o 5 % (měřeno v kWh) a zpracování akčního plánu s asistencí Enterprise Europe Network.


Deadline výzvy je 15. 5. 2024, podpis grantové smlouvy se předběžně očekává v červenci.

Výběr projektů

Výběr projektů je tematicky otevřený ze strany žadatelů např. instalace fotovoltaických panelů, výměna starých strojů, nákup senzorů nebo software na podporu energetického řízení, energetické poradenství nebo energetický audit firmy, nebo vzdělávání zaměstnanců související se snižováním spotřeby energií ve společnosti.

Granty jsou vhodné pro kofinancování energetických projektů s privátními prostředky. Částku lze uplatnit na celou firmu, jedno oddělení, firemní budovu, specifickou výrobní linku, jediný kus vybavení nebo jednu aktivitu.

Všichni způsobilí žadatelé, kteří se do výzvy zapojí, mohou bez ohledu na (ne)získání grantu bezplatně nadále využívat poradenské služby a pomoc sustainability advisors v rámci Enterprise Europe Network během implementace jejich akčního plánu.

EENergy

Výhody energetických grantů pro firmy

  • Kaskádový grant do výše až 10 000 Euro / projekt / firmu (úspěšnost soutěže bude až 50%)
  • 100 % financování (bez nutnosti spoluúčasti)
  • Evropský grant není v režimu podpory de minimis
  • Úspora energie 5 % je počítána v rozsahu od celé firmy až jednotlivý stroj
  • Jednoduché zpracování a podání žádosti online

Během dvou let má EENergy podpořit více než 900 granty malé a střední podniky v Evropě, celková alokace je 9 mil. EUR. Více informací na projektových stránkách EENergy: https://eenergy-project.eu


Firmy nemohou podat žádost samostatně, je nutná spolupráce s konzultantem Enterprise Europe Network.

 

Firmy z Jihočeského, Karlovarského nebo Plzeňského kraje se mohou obrátit na:

Ing. Margarita Müllerová, MBA

Ing. Margarita Müllerová, MBA

Enterprise Europe Network
mullerovama@bic.cz
377 205 207

Bc. Miroslava Skrziszowská

Bc. Miroslava Skrziszowská

Enterprise Europe Network
m.skrz@bic.cz
605 210 718
377 205 214

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek