BIC Plzeň

BIC views

Financování inovací, expanze do zahraničí: poraďte se s námi

Můžete s námi konzultovat jak financovat svůj podnikatelský záměr, které podmínky musíte jako firma splnit při přeshraničním poskytování služeb, nebo poradíme se zahraniční legislativou. Najdeme vám nové obchodní i výrobní partnery v EU i ve světě. A umíme nabídnout i další služby. To vše bezplatně.

Mezinárodní síť Enterprise Europe Network (EEN), jejímiž členy jsme více než 14 let, pomáhá malým a středním podnikům inovovat i expandovat na evropské i zahraniční trhy. Přečtěte si, jaké jsou naše služby a s čím vám můžeme pomoci. Dobrá zpráva je, že díky financování Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu jsou naše služby bezplatné.

Financování podnikatelských záměrů

Vaše nejčastější dotazy se týkají toho, jak financovat konkrétní inovační záměr. Ať už se jedná o digitalizaci společnosti, zavedení nových technologií či zájem o výstavbu nového testovacího centra, poradíme vám, jaké národní či mezinárodní dotační programy jsou pro vás vhodné.

PŘÍKLAD

Zajímáte se o možnosti podpory a inovace SW. Máte představu několika možných projektů, vesměs se jedná o tvorbu nebo inovaci SW. Oslovíte nás, zda je možné využít na realizaci projektů podporu z nějakého dotačního programu. Probereme s vámi reálné aktuální možnosti a specifikujeme podmínky jejího získání, např. kdy lze tvorbu SW považovat za vývoj.

Jak jsme pomohli

Pomůžeme vám vyhledat vhodný program pro podporu konkrétního podnikatelského záměru a posoudit šanci na schválení žádosti o dotaci. Nad rámec služeb EEN zpracujeme žádost a přílohy a nabízíme pomoc při administraci projektu v době jeho realizace a zpracování závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace.

Mezinárodní programy

Zvažujete účast v mezinárodních programech zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací? Ať už se jedná o program Horizon Europe nebo o jiný, poradíme vám, co účast v těchto programech přinese, a na co se musíte připravit. Nabízíme:

  • Mapování možností financování z mezinárodních programů.
  • Zjištění a vyložení podmínek pro účast v mezinárodních programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

PŘÍKLAD

Chcete získat přehled o možnostech financování zavedení nových výrobků nebo služeb. Na základě vašich požadavků vyhledáme a doporučíme vhodné mezinárodní programy a poskytneme informace o podmínkách účasti.

Jak jsme pomohli

PŘÍKLAD

Máte zájem o účast v konkrétním mezinárodním výzkumném programu. Během konzultace s vámi probereme podmínky účasti, proces podání přihlášky, její obsah a hodnotící kritéria.

Jedním z našich klientů, kteří v poslední době slaví úspěch, je plzeňská společnost Softech. Firmě jsme pomohli získat 37 tisíc EUR, tedy téměř jeden milion korun, na projekt ProBee, ve kterém se propojila tisíciletá tradice v chovu včel s moderní technologií a umělou inteligencí.

PODÍVEJTE SE NA JEJÍ PŘÍBĚH

Ochrana duševního vlastnictví

Asi nemusíme vysvětlovat, proč je dobré chránit duševní vlastnictví, které vaše firma má. Pokud zvažujete vstup na zahraniční trh, platí toto dvojnásob. Poskytneme vám informace o tom, jaké možnosti v této oblasti jsou. V případě, že budete mít zájem, předáme vám kontakt na našeho EEN IPR specialistu.

PŘÍKLAD

Potřebujete se zorientovat v možnostech ochrany duševního vlastnictví (IPR). Během konzultace vám představíme různé varianty a poskytneme základní informace o jednotlivých typech IPR.

Doporučujeme se seznámit se základními informacemi o možnostech ochrany duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že ochranná známka zapsaná v Česku nemá automaticky mezinárodní platnost. Budete-li mít zájem o detailní poradenství, nasměrujeme vás na IPR specialistu českého EEN konsorcia.

Zahraniční legislativa

Před zamýšleným vstupem na zahraniční trh je dobré vědět, jaké jsou v jednotlivých zemích požadavky na vaše produkty či služby. V některých oblastech se totiž mohou pravidla lišit i v rámci jednotlivých zemích EU. Obrátit se na nás můžete s dotazy, které se týkají unijní i zahraniční legislativy.

PŘÍKLAD

Úmluva OSN o kontrole drog se výslovně nezmiňuje o CBD, což vede k rozdílným názorům na to, zda CBD rostlinného původu je „výtažek z konopí“, nebo látka, u níž existuje malá pravděpodobnost jejího zneužívání a není ji proto nutné regulovat. Zjišťovali jsme pro klienta, jaká legislativa se k CBD vztahuje v Japonsku. Získané informace pomohly při přípravě vstupu na japonský trh prostřednictvím japonské dovozní organizace.

Nepodceňte situaci a vždy si předem zjistěte aktuální stav legislativy v dané zemi. Předejdete nedorozuměním, komplikacím i vysokým pokutám.

Průzkum zahraničního trhu

Využít našich služeb můžete i v oblastech jako je průzkum zahraničního trhu. Zjistíme, jaké jsou podmínky ohledně daného produktu nebo služby v zahraničí. S pomocí našich EEN partnerů vám poskytneme informace o cenách, distributorech, legislativě a všem ostatním, co vás bude zajímat.

Průzkum daného produktu nebo služby v zahraničí

PŘÍKLAD

Kontaktovali jste nás s tím, že nabízíte nový výrobek na trhu v ČR. Měli jste zájem o jeho rozšíření do Polska. Díky spolupráci se zahraničními EEN partnery jste od nás obdrželi informace o stejných nebo velmi podobných produktech dostupných na polském trhu, a to včetně cenové relace. Také jsme vám poslali seznam potenciálních distributorů (v tomto případě e-shopů).

Identifikace zahraničních inovativních výrobků pro český trh

PŘÍKLAD

Zabýváte se prodejem zdravotnického materiálu a pomůcek se zaměřením na seniory. Hledáte inovativní výrobek z této oblasti, který není zatím na českém trhu dostupný. Máte zájem o jeho distribuci v ČR. Na základě provedené rešerše jsme vás seznámili s inovativními zahraničními produkty a mohli jste je posoudit z pohledu svého záměru. Stali jste se distributory zcela nového produktu v České republice a získali tak významnou konkurenční výhodu.

Jak jsme pomohli

Přeshraniční poskytování služeb

Často se nás ptáte na to, jaké podmínky musíte splnit, jste-li OSVČ a získali jste zakázku na Slovensku. Nebo jako firma nevíte, jestli je pro vás výhodné přijmout zakázku v Rakousku a co dělat, když máte zakázku na dovoz a montáž zařízení ve Velké Británii. Poradíme vám, co musíte splnit, kam se registrovat i na co myslet, pokud budete své služby poskytovat v zahraničí. Slyšeli jste například o dovolenkových pokladnách v Německu?

PŘÍKLAD

Jste výrobce dřevěných oken, dveří a poskytujete montáže v ČR. Zvažujete, zda přijmout zakázku v Rakousku, protože zatím nemáte zahraniční zkušenosti v oblasti montáží. Naši konzultanti s vámi proberou požadavky, které musíte splnit, abyste zakázku správně realizovali Seznámíme vás s administrativními požadavky dané země z různých pohledů, přiblížíme aspekty např. sociálního a zdravotního pojištění, regulovaných profesí, nahlašování pracovníků, náležitých odměn. Také vás upozorníme na to, jaké dokumenty musíte mít u sebe na místě v případě kontroly.

Podmínky poskytování přeshraničních služeb a vysílání pracovníků jsou upraveny EU legislativou. Přesto jsou v některých evropských státech vyžadovány další náležitosti, na které není česká firma běžně zvyklá. Není to jen o tom vybavit zaměstnance formulářem A1, záleží i na oboru, ve kterém služby poskytujete.

Nalezení partnera pro spolupráci v zahraničí

Členství v síti Enterprise Europe Network nám umožňuje přístup do jedinečné databáze firemních nabídek a poptávek z celého světa. Poradíme vám, jak můžete do této databáze nahlížet, jak si nastavit automatické zasílání dle klíčových slov a v případě vašeho zájmu vám do této databáze vložíme profil. Budete-li mít zájem kontaktovat vybranou firmu, zjistíme, zda má o spolupráci s vámi zájem.

Partnera pro spolupráci – obchodní či technologickou – můžete najít i na mezinárodních veletrzích, výstavách či matchmakingových setkání. Pravidelně vás o těchto akcích informujeme a přinášíme vám jejich přehled a oborové zaměření. Výhodou je, že se tyto akce mohou konat u vás v kanceláři – v dnešní době jsou často v režimu „online“.

Rozsáhlá databáze, do které mohou bezplatně vkládat své firemní profily firmy ze všech partnerských zemí projektu Enterprise Europe Network, je jednoduchým a efektivním nástrojem jak dát o sobě vědět. Poptáváte výrobu nebo novou technologii, hledáte nové trhy pro své produkty nebo potřebujete oslovit partnery pro účast v mezinárodním projektu? Pomůžeme vám sepsat poptávku nebo nabídku. Už za 14 dní můžete mít první zahraniční kontakty.

PŘÍKLAD

Prodáváte zahraniční výrobky na lokálním trhu a hledáte nové dodavatele, abyste si rozšířili svůj sortiment. Podle vašich potřeb vám pomůžeme s jednotlivými kroky – např. provedeme jednorázovou rešerši, ukážeme, jak nastavit automatického robota s výběrem klíčových slov, vystavíme kooperační profil v databázi. Pokud bude mít zahraniční partner zájem o spolupráci s vámi,  budeme asistovat při navázání kontaktu. Další komunikace již bude převážně ve vaší režii. My celou situaci monitorujeme a s určitým časovým odstupem nás bude zajímat, zda jednání vyústilo ve spolupráci.

PŘÍKLAD

Nabízíte technologii na regeneraci jakýchkoli druhů odpadních olejů na tzv. základové oleje ve speciálním decentralizovaném regeneračním zařízení. Vaše technologie má velký potenciál i v zahraničí, a proto oslovujete nové trhy. Účastníte se mezinárodních kooperačních akcí, o kterých vás informujeme. Prostřednictvím on-line platformy příslušné akce prezentujete svou technologii a přesně specifikuje typ zahraničního kooperačního partnera, kterého hledáte. Pomocí platformy si prohlížíte odpovídající partnery, kteří se akce účastní a sjednáváte si s nimi schůzky.

PŘÍKLAD

Na trh dodáváte mléko v obvyklých plastových obalech. Chcete se ale odlišit od konkurence a pozměnit obal – představujete si lahve s uchem známé převážně ze zahraničí. Proberete s námi možnosti dostupnosti a podmínky výroby takového obalu v ČR, které ovšem nesou dodatečné náklady na výrobu vlastní formy. To je pro vás  příliš nákladné vzhledem k očekávaným menším odběrům. Proto vám doporučíme potenciální země a pomůžeme připravit individuální poptávku. Prostřednictvím zahraničních EEN partnerů oslovíme rovnou tamní výrobce. Díky naší asistenci pak navážete spolupráci s novým dodavatelem.

Připadají vám uvedené příklady zajímavé?

Jsou to skutečné situace, které jsme řešili s našimi klienty.  Zůstaňte s námi ve spojení, ať máte přehled o aktuálním dění a dotačních programech.

 

Mezinárodní síť Enterprise Europe Network podporuje malé a střední firmy, které mají zájem inovovat a spolupracovat se zahraničními subjekty.

Síť je zastoupena ve všech evropských zemích, v Asii, Africe a na americkém kontinentu. V České republice poskytuje individuální služby konsorcium 6 partnerů. Na náš tým se mohou obrátit zavedené i začínající firmy z Plzeňského, Karlovarského nebo Jihočeského kraje.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat

Na začátku máte nápad. Rozvinete ho, přidáte drobná vylepšení a najednou máte připravený nový, neokoukaný produkt. Už zbývá jen ho uvést na trh - český, nebo i ten zahraniční. Na co nesmíte zapomenout, jsou aspekty vztahující se k duševnímu vlastnictví. Chraňte si vaše nápady.

Celý článek

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek