BIC Plzeň

BIC Views

Jak se díváme na inovativní byznys

Uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí

Podnikáte ve službách a poskytujete je i zahraničním klientům? Abyste mohli správně uplatnit DPH, je nutné správně identifikovat místo plnění. Přečtěte si, jak na to a na které aspekty si dát pozor.

Celý článek

Vysílání pracovníků v rámci přeshraničního poskytování služeb

Plánujete poskytovat služby v jiné zemi EU prostřednictvím svých zaměstnanců? Předejděte zbytečným pokutám. Přečtěte si, co si musíte předem připravit a s jakými kontrolami počítat na místě.

Celý článek

Dovoz zboží z pohledu uplatňování DPH

Plánujete dovoz zboží ze země mimo Evropskou unii? Které podmínky musíte splnit, abyste mohli odečíst DPH? A jak správně vypočítat základ daně a celní hodnotu?

Celý článek

Vývoz zboží z pohledu uplatňování DPH

Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Nezaměňujte s pojmem “dodání”, které se vztahuje na pohyb zboží v rámci Unie. Nyní do hry přichází celní…

Celý článek

Pořízení zboží z jiného členského státu EU

Nakupujete zboží z jiných států Evropské unie? Seznamte se s pravidly, kdy můžete toto pořízení osvobodit od DPH.

Celý článek

Třístranné obchody v rámci vnitrounijního obchodování

Vícestranné obchody mají svá specifika a více než jindy je potřeba znát pravidla pro dodání nebo pořízení zboží v EU. Jak je to s dopravou zboží a kdy si jako plátce DPH můžete…

Celý článek

Financování inovací, expanze do zahraničí: poraďte se s námi

Můžete s námi konzultovat jak financovat svůj podnikatelský záměr, které podmínky musíte jako firma splnit při přeshraničním poskytování služeb, nebo poradíme se zahraniční legislativou. Najdeme vám nové obchodní i výrobní partnery v EU…

Celý článek

Prodáváte v EU? Znáte pojem „dodání zboží“? Víte, kdy ho můžete osvobodit od DPH?

Seznamte se se základními pojmy zahraničního obchodu dle zákona o DPH a podmínkami, za kterých může být dodání zboží do jiného členského státu EU od DPH osvobozeno. Které doklady k tomu budete potřebovat?…

Celý článek

Obchodujete v zahraničí? Vyhněte se nejčastějším chybám při vyplňování Intrastatu

Víte, kdy vám vzniká vykazovací povinnost? Nezapomínáte do výkazů uvádět všechny náležité pohyby zboží? Umíte správně vyhodnotit formální nástrahy třístranných obchodů? Předejděte pokutám od celního úřadu!

Celý článek

E-commerce: seznamte se s novými pravidly uplatňování DPH

Víte, jaké změny nastaly od 1. července 2021 v e-commerce? Jak funguje přeshraniční elektronické obchodování B2B a B2C? A umíte správně uplatnit DPH?

Celý článek

Dodací doložky INCOTERMS®2020:
co musíte vědět

Obchodujete se zahraničím nebo se chystáte? Víte, jakou roli hrají dodací doložky při uzavírání zahraničních obchodních smluv?

Celý článek