BIC Plzeň

BIC News

Digitální transformaci vaší firmy nemusíte financovat sami, přispěje vám na ni i Evropská komise

Slýcháte ze všech stran, že firmy musí digitalizovat, aby neztratily svoji konkurenceschopnost. Co to ale znamená? Jak se vyznat v tom, co je a co není pro konkrétní provoz funkční a výhodné? A v neposlední řadě, jak vše zafinancovat?

Digitální platformy, digitální dvojčata, internet věcí, cloud computing, umělá inteligence, robotizace, automatizace. Tyto technologie a procesy mohou pomoci optimalizovat a plánovat výrobu, vytíženost strojů a čas jejich případné údržby. Představte si, že pomocí software pro správu podnikových systémů podstatně urychlíte proces zpracování objednávky, vygenerujete výrobní příkaz, určíte, které suroviny se budou pro výrobu používat a zároveň je odepíšete ze skladu, na závěr odešlete fakturu zákazníkovi. Pomocí nových technologií budete mít i přesný přehled o aktuálním stavu vašeho skladu a můžete snížit plýtvání. Podporu mohou firmy získat nejen na samotné zavedení nových technologií, ale i na poradenství od odborníků, kteří jim pomohou zhodnotit, jaký nástroj je pro jejich podnik skutečně užitečný a výhodný.

Digitální transformaci nemusíte financovat pouze z vlastních zdrojů

Dotaci na ni můžete kromě „tradičních“ v ČR dostupných programů podpory získat také z projektů podpořených z evropského programu Horizon 2020 a do budoucna s tímto principem počítá i navazující program Horizon Europe. Specializované evropské klastry složené z digitálních inovačních hubů (DIHů) vyhlašují vlastní výzvy, ve kterých přerozdělují finance mezi malé a střední podniky (tzv. kaskádové financování). Podpořené projekty bývají rychlé (s dobou realizace do 1 roku) a administrativně méně náročné. Podpora se pohybuje v částkách okolo 60 – 100 tisíc EUR.

Čerstvou zkušenost s kaskádovým financováním má plzeňská firma Amitia s.r.o., která poskytuje řešení založená na umělé inteligenci. Prostřednictvím tzv. otevřené výzvy v  projektu BOWI požádala o financování experimentu, který se zaměřuje na uplatnění umělé inteligence v pokročilém automatickém plánování nesériové výroby. Amitia tak patří mezi úspěšné firmy, které se svou žádosti o podporu uspěly před mezinárodními hodnotiteli. „V BICu máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a podáváním žádostí o dotaci na zavádění inovací v podnicích z našeho regionu. Kaskádové financování je v porovnání s programy ze strukturálních fondů nebo národních zdrojů výrazně rychlejší a jednodušší. Žádosti nejsou tak detailní, ale na jejich zpracování je mnohem méně času,“  říká Lenka Palánová, senior konzultantka, která s přípravou žádosti o financování z projektu BOWI společnosti pomáhala.

Podrobně vám projekty, ve kterých je možno žádat o kaskádové financování, přiblíží Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, na webináři „Jak financovat digitální transformaci ve výrobní firmě“. Ten pro zájemce pořádáme 5. května 2022 v rámci našich členských aktivit sítě Enterprise Europe Network zdarma. V závěru webináře představíme aktuální, v ČR dostupné dotační programy na podporu digitální transformace podniků.

Registrovat na akci se můžete na https://bit.ly/kaskadovefinancovani.

Startup World Cup & Summit se mění na Disraptors

A současně přichází European Champions League, bitva o evropský titul Startup Champion. Kromě regionálních šampionů bude summit místem, kde může potkat titány podnikatelského světa.

Celý článek

Navýšení dotací pro podniky na služby výzkumných organizací

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. To umožní podpořit v roce 2022 další projekty malých a středních podniků. Poraďte se s námi, jak tento dotační program správně využít při nákupu služeb od výzkumných organizací v ČR.

Celý článek