BIC Plzeň

BIC News

Digitální transformaci vaší firmy nemusíte financovat sami, přispěje vám na ni i Evropská komise

Slýcháte ze všech stran, že firmy musí digitalizovat, aby neztratily svoji konkurenceschopnost. Co to ale znamená? Jak se vyznat v tom, co je a co není pro konkrétní provoz funkční a výhodné? A v neposlední řadě, jak vše zafinancovat?

Digitální platformy, digitální dvojčata, internet věcí, cloud computing, umělá inteligence, robotizace, automatizace. Tyto technologie a procesy mohou pomoci optimalizovat a plánovat výrobu, vytíženost strojů a čas jejich případné údržby. Představte si, že pomocí software pro správu podnikových systémů podstatně urychlíte proces zpracování objednávky, vygenerujete výrobní příkaz, určíte, které suroviny se budou pro výrobu používat a zároveň je odepíšete ze skladu, na závěr odešlete fakturu zákazníkovi. Pomocí nových technologií budete mít i přesný přehled o aktuálním stavu vašeho skladu a můžete snížit plýtvání. Podporu mohou firmy získat nejen na samotné zavedení nových technologií, ale i na poradenství od odborníků, kteří jim pomohou zhodnotit, jaký nástroj je pro jejich podnik skutečně užitečný a výhodný.

Digitální transformaci nemusíte financovat pouze z vlastních zdrojů

Dotaci na ni můžete kromě „tradičních“ v ČR dostupných programů podpory získat také z projektů podpořených z evropského programu Horizon 2020 a do budoucna s tímto principem počítá i navazující program Horizon Europe. Specializované evropské klastry složené z digitálních inovačních hubů (DIHů) vyhlašují vlastní výzvy, ve kterých přerozdělují finance mezi malé a střední podniky (tzv. kaskádové financování). Podpořené projekty bývají rychlé (s dobou realizace do 1 roku) a administrativně méně náročné. Podpora se pohybuje v částkách okolo 60 – 100 tisíc EUR.

Čerstvou zkušenost s kaskádovým financováním má plzeňská firma Amitia s.r.o., která poskytuje řešení založená na umělé inteligenci. Prostřednictvím tzv. otevřené výzvy v  projektu BOWI požádala o financování experimentu, který se zaměřuje na uplatnění umělé inteligence v pokročilém automatickém plánování nesériové výroby. Amitia tak patří mezi úspěšné firmy, které se svou žádosti o podporu uspěly před mezinárodními hodnotiteli. „V BICu máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a podáváním žádostí o dotaci na zavádění inovací v podnicích z našeho regionu. Kaskádové financování je v porovnání s programy ze strukturálních fondů nebo národních zdrojů výrazně rychlejší a jednodušší. Žádosti nejsou tak detailní, ale na jejich zpracování je mnohem méně času,“  říká Lenka Palánová, senior konzultantka, která s přípravou žádosti o financování z projektu BOWI společnosti pomáhala.

Podrobně vám projekty, ve kterých je možno žádat o kaskádové financování, přiblíží Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, na webináři „Jak financovat digitální transformaci ve výrobní firmě“. Ten pro zájemce pořádáme 5. května 2022 v rámci našich členských aktivit sítě Enterprise Europe Network zdarma. V závěru webináře představíme aktuální, v ČR dostupné dotační programy na podporu digitální transformace podniků.

Registrovat na akci se můžete na https://bit.ly/kaskadovefinancovani.

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen

Příjem žádostí o dotaci z programu INKUBACE FIREM 2023 byl ukončen. Zájem o vstup do podzimního běhu inkubačního programu 2023 projevilo celkem 13 žadatelů.

Celý článek

Právě probíhá příjem žádostí o dotaci do podzimního běhu inkubačního programu

Od 17. 7. do 13. 8. 2023 jsou přijímány žádosti o dotaci v rámci podzimního běhu inkubačního programu.

Celý článek