BIC Plzeň

BIC Use

Největší tuzemský výrobce kompresorů spoléhá při hledání podpory na BIC

Dlouhodobá spolupráce usnadňuje firmě financování produktových a technologických inovací, vycházejících z náročných požadavků zákazníků na průmyslovém trhu.

V nejméně deseti případech se BIC podařilo najít vhodný dotační program pro společnost ATMOS Chrást s.r.o., největšího tuzemského výrobce kompresorů s tradicí delší než půl století. 

Společnost ATMOS Chrást s.r.o. vyvíjí a vyrábí pojízdné i stacionární kompresory, zejména pro stavebnictví a průmysl, a také lokomotivní kompresory. Konkurenceschopnost svých výrobků, které vyváží do více než 50 zemí světa, systematicky zvyšuje technickými inovacemi. BIC pomáhá podniku při získávání finanční podpory na vývoj nových řešení, na spolupráci s výzkumnými organizacemi i na investice do progresivních výrobních technologií.

Příkladem úspěšné spolupráce je projekt vývoje integrované kompresorové stanice, využívající k dosažení vysoké účinnosti a spolehlivosti dvoustupňovou kompresi a pokročilý systém řízení. Produkt plánuje ATMOS dodávat technologicky vyspělým průmyslovým podnikům, provádějícím vysoce organizovanou výrobu s prvky iniciativy Průmysl 4.0.

Z celkového rozpočtu projektu, který přesahuje 12,5 mil. Kč, bude z veřejných zdrojů poskytnuto téměř 70 %.

Konzultant BIC Zbyněk Doležal doporučil z vytipovaných dotačních programů využít TREND Technologické agentury ČR, který podporuje projekty výzkumu a vývoje vedoucí ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Seznámil vedení společnosti s cíli programu a nastínil parametry, které by měl projekt mít, aby měl šanci ve veřejné soutěži o podporu uspět. Firmě doporučil projekt rozšířit o vytvoření digitálního dvojčete, umožňujícího simulovat chování kompresoru v extrémních situacích pomocí matematického modelu i na základě strojového učení. K tomu účelu také pomohl navázat kontakt s expertem na průmyslové aplikace umělé inteligence.

Díky těmto i dalším doporučením projekt získal vysoké bodové hodnocení, které mu zajistilo pořadí potřebné ke schválení finanční podpory, a to i přes velký počet podaných žádostí a omezené prostředky programu.

V dubnu 2021 tak mohla být zahájena realizace projektu ve spolupráci s Katedrou energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a s dalšími partnery. Bude-li projekt úspěšně dokončen, bude podnik moci rozšířit výrobní sortiment o nový produkt s vynikajícími technickými parametry a vstoupit s ním na náročné zahraniční trhy.

Poradenství pomohlo plzeňské firmě získat financování na vývoj produktů

Plzeňská firma Amitia s.r.o.  je inovativní společnost, která se specializuje na řešení založená na umělé inteligenci pro různé oblasti od průmyslové výroby po zdravotnictví a vzdělávání. Firma v loňském roce hledala možnosti, jak financovat své aktivity a obrátila se na nás jako regionální pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) na základě předchozí spolupráce.

Celý článek

Poradenství z oblasti vysílání pracovníků pomohlo jihočeské výrobní firmě

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá firmám v různých oblastech podnikání. Někteří experti v síti se věnují problematice přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Poradenství je komplexní a vždy vychází z požadavků klienta.

Celý článek