BIC Plzeň

BIC News

Ohlédnutí za rokem 2022: jaký byl v BIC Plzeň?

Letošní rok uplynulo 30 let od založení Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň. Přečtěte si, co jsme letos společně dokázali.

Pokračovali jsme v práci s mladými inovačními firmami. Inkubačního programu se tentokrát účastní týmy výzkumníků či absolventů Západočeské univerzity v Plzni schopných řešit náročné technické úkoly, kteří chtějí navíc rozvíjet své manažerské a obchodní dovednosti. Workshopy a individuální konzultace napomáhají tomu, aby se jejich produkty založené na znalostech a výsledcích výzkumu a vývoje dostaly na trh a byly prakticky využívány. Potěšilo nás, že si začínající firmy pro své podnikání vybraly společensky závažná témata, jako je šetření vodou, ukládání energií, optimalizace dopravy či bezpečnost ve městech. O vysoké úrovni účastníků vypovídá i to, že někteří z nich byli vybráni do Technologické inkubace agentury CzechInvest, získali cenu Neuron za propojení vědy a byznysu, nebo byli oceněni jako vizionáři.

S firmami z regionu jsme i nadále řešili otázky financování jejich inovačních aktivit, například v oblasti aplikace umělé inteligence, aditivních technologií či detekce nádorových buněk, dotacemi z tuzemských a evropských zdrojů. Na konzultace inovačních záměrů, založených zejména na výzkumu a vývoji, spolupráci s výzkumnými organizacemi či digitalizaci, jsme vynaložili více než 1 500 poradenských hodin.

Zajišťujeme program Plzeňské podnikatelské vouchery, který podporuje spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi. V letošním roce se podařilo dokončit 15 projektů, ve kterých firmy využily služby odborníků pro své inovace. Program jsme převedli do nové podoby a nyní se komunikace se žadateli a celý cyklus odehrává elektronicky.

Velký úspěch pro nás přišel v listopadu. Získali jsme ocenění v soutěži Podnikatelský projekt roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace. Projekt rekonstrukce technologického centra BIC Plzeň na Borských polích a sdílených prostor coworkingu v Riegrově ulici vyhrál v kategorii Služby infrastruktury. Ocenění si velmi vážíme.  Máme velkou radost, že Technologické centrum i cowork jsou plné inovačních firem se zajímavými projekty.

I nadále poskytujeme bezplatné služby spojené se světovou sítí na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Navazujeme na předchozí projekt a podporujeme firmy se zájmem o vstup na zahraniční trh nebo o rozvoj inovační aktivity. Nově se zaměřujeme na témata digitalizace, udržitelnost a firemní odolnost. Z této oblasti máme radost z úspěchu našeho klienta, který v letošním roce získal 3. místo v soutěži IBM Firma roku 2022 Plzeňského kraje. U zrodu spolupráce s výrobcem dánských nerozbitných sklenic bylo právě naše Podnikatelské a inovační centrum.

A jaké jsou naše plány pro rok 2023? Připravujeme networkingovou platformu s pracovním názvem BIC club. Ukazují se synergie mezi našimi klienty, kteří si vzájemně si pomáhají a spolupracují. Tyto synergie chceme podpořit. V rámci našeho členství v síti European Business Network se budeme podílet na uspořádání kongresu v Brně, jako noví členové platformy Ynovate si budeme vyměňovat zkušenosti s dalšími inovačními centry. Jsme součástí Mobility Innovation HUBu a pomáháme nejlepším start-upům získat financování na míru, připravujeme také koncept Open Innovation. Rozvíjet budeme spolupráci nejen uvnitř Plzeňského inovačního ekosystému PINE, ale i s dalšími partnery při práci na společných projektech.

Těšíme se na nové výzvy, které rok 2023 přinese. Na zajímavé nápady a inovační záměry našich klientů, které budeme společně rozvíjet.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Inkubační program byl vytvořen v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II.

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek