BIC Plzeň

BIC Reference

XENO Cell Innovations s.r.o.

Společnost XENO Cell Innovations se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií. Zaměřuje se na vytváření nových diagnostických metod, založených na unikátním způsobu detekce biomarkerů, využívajícím biosenzory nové generace.

xenocells.com

K jejímu založení vedl mimořádný úspěch skupiny mladých českých vědců v mezinárodní soutěži iGEM (The International Genetically Engineered Machine Competition), která se konala v září 2015 v Bostonu na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Tým výzkumníků Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy, vedený Danielem Georgievem, zde obsadil 1. místo v kategorii Zdraví a medicína (a mezi 259 týmy z celého světa se celkově umístil jako druhý) s výzkumem vlastní biotechnologické metody, založené na „chytrých“ mikroorganismech, naprogramovaných genetickými modifikacemi k funkci vyhledání cirkulujících rakovinných buněk v krevním řečišti.

I díky tomu vznikla spin-off firma, která výsledky výzkumu dosažené na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni dále rozvíjí, aby je bylo možné komerčně uplatnit v klinické praxi. Důležitým předpokladem bylo také nalezení silného investora, který se specializuje právě na perspektivní biotechnologické záměry. Multidisciplinární tým expertů umožňuje unikátní propojení odbornosti v oblasti softwarového inženýrství, kybernetiky, syntetické, molekulární a buněčné biologie a proteinového inženýrství. Společnost nadále úzce spolupracuje s Katedrou kybernetiky a sdílí zázemí výzkumného centra NTIS.

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň?

V roce 2017 jsme firmě pomohli získat finanční podporu na nákup služeb Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni, přispělo na ně město Plzeň v programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Podpořen byl výzkum možností uplatnění systému založeného na schopnosti mikroorganismů rozpoznat různé buněčné epitopy, specificky se na ně navázat, a tak umožnit vizualizaci hledaných buněk. Obsahem odborných služeb bylo ověřování funkčnosti biosenzoru na lidských buněčných liniích a testování fluorescenčně značených epitopů buněk pomocí průtokové cytometrie.

Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je mít při žádosti o veřejné financování věrohodného konzultanta.

Další příležitostné konzultace k programům podpory výzkumu, vývoje a inovací vyústily do spolupráce na přípravě dvouletého výzkumně-vývojového projektu, zaměřeného na vytvoření praktického postupu a nástrojů k vyhledání leukemických buněk ve vzorku krve pacienta. Tyto nástroje umožní včasnou diagnózu, která je klíčovým předpokladem úspěšné léčby rakoviny. V závěru roku 2020 byl společně formulován podnikatelský záměr a podána žádost o podporu v programu Aplikace (OP PIK). Jsme rádi, že i díky naší pomoci Ministerstvo průmyslu a obchodu kladně rozhodlo o poskytnutí dotace na náklady realizace projektu BIODE – Biotechnologie pro detekci nádorových buněk. Spolupráce pokračuje poradenstvím k plnění povinností příjemce podpory.

„XENO vyvíjí technologie pro snazší detekci a studii jednotlivých buněk v krevních vzorcích. Zaměřujeme se na buňky, jelikož dosud představují nejvíc zanedbávanou část krevního vzorku. V České republice je ročně předepsáno desítky milionů krevních analýz, při kterých však zůstane buněčná frakce do velké míry nevyužita. Díky našim technologiím budou měření a studie buněk stejně snadné jako třeba měření hladiny cukru v krvi. 
S BIC jsme spolupracovali již několikrát a vždy jsme byli úspěšní. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je mít při žádosti o veřejné financování věrohodného konzultanta. Žádost musí být jak pochopitelná pro hodnotitele, tak i efektivně sestavená pro žadatele, a BIC odvádí vynikající práci v zajištění obou stránek.“

doc. Daniel Georgiev, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu a jednatel společnosti XENO Cell Innovations s.r.o.

Publikováno 4/2021

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek