BIC Plzeň

BIC Reference

XENO Cell Innovations s.r.o.

Společnost XENO Cell Innovations se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií. Zaměřuje se na vytváření nových diagnostických metod, založených na unikátním způsobu detekce biomarkerů, využívajícím biosenzory nové generace.

xenocells.com

K jejímu založení vedl mimořádný úspěch skupiny mladých českých vědců v mezinárodní soutěži iGEM (The International Genetically Engineered Machine Competition), která se konala v září 2015 v Bostonu na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Tým výzkumníků Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy, vedený Danielem Georgievem, zde obsadil 1. místo v kategorii Zdraví a medicína (a mezi 259 týmy z celého světa se celkově umístil jako druhý) s výzkumem vlastní biotechnologické metody, založené na „chytrých“ mikroorganismech, naprogramovaných genetickými modifikacemi k funkci vyhledání cirkulujících rakovinných buněk v krevním řečišti.

I díky tomu vznikla spin-off firma, která výsledky výzkumu dosažené na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni dále rozvíjí, aby je bylo možné komerčně uplatnit v klinické praxi. Důležitým předpokladem bylo také nalezení silného investora, který se specializuje právě na perspektivní biotechnologické záměry. Multidisciplinární tým expertů umožňuje unikátní propojení odbornosti v oblasti softwarového inženýrství, kybernetiky, syntetické, molekulární a buněčné biologie a proteinového inženýrství. Společnost nadále úzce spolupracuje s Katedrou kybernetiky a sdílí zázemí výzkumného centra NTIS.

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň?

V roce 2017 jsme firmě pomohli získat finanční podporu na nákup služeb Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni, přispělo na ně město Plzeň v programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Podpořen byl výzkum možností uplatnění systému založeného na schopnosti mikroorganismů rozpoznat různé buněčné epitopy, specificky se na ně navázat, a tak umožnit vizualizaci hledaných buněk. Obsahem odborných služeb bylo ověřování funkčnosti biosenzoru na lidských buněčných liniích a testování fluorescenčně značených epitopů buněk pomocí průtokové cytometrie.

Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je mít při žádosti o veřejné financování věrohodného konzultanta.

Další příležitostné konzultace k programům podpory výzkumu, vývoje a inovací vyústily do spolupráce na přípravě dvouletého výzkumně-vývojového projektu, zaměřeného na vytvoření praktického postupu a nástrojů k vyhledání leukemických buněk ve vzorku krve pacienta. Tyto nástroje umožní včasnou diagnózu, která je klíčovým předpokladem úspěšné léčby rakoviny. V závěru roku 2020 byl společně formulován podnikatelský záměr a podána žádost o podporu v programu Aplikace (OP PIK). Jsme rádi, že i díky naší pomoci Ministerstvo průmyslu a obchodu kladně rozhodlo o poskytnutí dotace na náklady realizace projektu BIODE – Biotechnologie pro detekci nádorových buněk. Spolupráce pokračovala poradenstvím k plnění povinností příjemce podpory.Projekt byl úspěšně dokončen a jeho výsledky byly oponenty hodnoceny jako vynikající, zejména s ohledem na jejich jedinečnost v mezinárodním měřítku a perspektivu praktické aplikace v diagnostice maligních onemocnění. Také proto zřejmě získal ocenění za mimořádný společenský přínos v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku 2023.

“XENO vyvíjí technologie pro snazší detekci a studium jednotlivých buněk v krevních vzorcích. Zaměřujeme se na buňky, jelikož dosud představují nejvíc zanedbávanou část krevního vzorku. V České republice je ročně předepsáno desítky milionů krevních analýz, při kterých však zůstane buněčná frakce do velké míry nevyužita. Díky našim technologiím budou měření a studie buněk stejně snadné jako třeba měření hladiny cukru v krvi. 
S BIC jsme spolupracovali již několikrát a vždy jsme byli úspěšní. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je mít při žádosti o veřejné financování věrohodného konzultanta. Žádost musí být jak pochopitelná pro hodnotitele, tak i efektivně sestavená pro žadatele, a BIC odvádí vynikající práci v zajištění obou stránek.”

doc. Daniel Georgiev, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu a jednatel společnosti XENO Cell Innovations s.r.o.

Aktualizováno 12/2023

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek