BIC Plzeň

BIC News

Firmy Amitia a Pinflow energy storage bodovaly v soutěži Vizionáři 2022

Město Plzeň se snaží dlouhodobě vytvářet dobré podmínky pro inovátory, a to nejen pro založení startupů, ale i pro jejich následný rozvoj.

Pomáhají s tím především dvě městské organizace – Správa informačních technologií (SIT) města Plzně, jež má řadu projektů zaměřených na podporu talentovaných mladých lidí, a Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Firmy Amitia a Pinflow energy storage, které podporu od Plzně získaly, obdržely v úterý 6. prosince 2022 ocenění v prestižní soutěži inovativních firem Vizionáři 2022.

Na příkladu těchto dvou oceněných firem je možné ukázat, jak funguje podpora města Plzně startupistům a podnikatelům, i to, že jde o dlouhodobou a systematickou spolupráci. „Talenty v oblasti technických věd a moderních technologií se snaží podchytit Správa informačních technologií prostřednictvím svých programů už na základní a střední škole. Pokud jsou nápady mladých lidí životaschopné, dále je rozvíjejí a třeba si i založí firmu. Pak mohou pomoc najít v BIC Plzeň,“ připomněl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

Firmu Amitia, která získala čestné uznání odborné poroty za technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby, založil Plzeňan Milan Legát. Už během svého studia působil ve švýcarské firmě, později převzaté nadnárodní korporací, vyvíjející systémy využívající umělou inteligenci, konkrétně řečové a jazykové technologie například pro navigace do aut nebo chytré asistenty.

„Před stoupáním po pomyslném manažerském žebříčku v mezinárodních korporacích jsem upřednostnil návrat do Plzně, kde jsem se rozhodl spolu s bývalými spolužáky z Fakulty aplikovaných věd založit vlastní startup. Začali jsme podnikat v oblasti softwarové tvorby a přinášet řešení založená na umělé inteligenci. Chtěli jsme poskytovat služby spojené s vývojem a integrací umělé inteligence v různých oborech od průmyslové výroby až po zdravotnictví či vzdělávání,“ řekl zakladatel firmy Amitia Milan Legát.

Firma je aktivní od roku 2019 a od začátku spolupracuje s BIC Plzeň. „Amitii jsme v jejích začátcích pomáhali získat finanční podporu na vývoj produktů, jejím pracovníkům jsme poskytli zázemí v našich coworkingových prostorách. A protože je BIC Plzeň součástí ekosystému podporujícího inovace malých a středních podniků, využili jsme svých kontaktů k propojení Amitie s regionálními firmami, se kterými nakonec zahájili spolupráci,“ uvedl ředitel SIT města Plzně a jednatel BIC Plzeň Luděk Šantora.

Pro ATMOS Chrást Amitia vytváří takzvané digitální dvojče kompresorové stanice, které umožňuje simulovat chování kompresoru v extrémních situacích nebo navrhovat různé konstrukční parametry. S Nakladatelstvím Fraus firma Amitia spolupracuje na vývoji hybridních učebnic projektu Škola s nadhledem, jenž umožňuje školákům procvičování učiva on-line.

Dalším produktem firmy Amitia je například automatická čtečka balíkových štítků, kterou vytvořila pro firmu SGL. Věnuje se i rozvoji systému pro automatické plánování výroby, na který získala evropské financování a díky kterému sbírá řadu ocenění. Právě za svůj systém pro pokročilé plánování výroby získala ocenění v soutěži Vizionáři 2022 v kategorii technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast průmyslové výroby.

Potenciál však firma vidí také v uplatnění umělé inteligence pro vyhodnocování životosprávy a jejího vlivu na zdraví člověka. K nejnovějším projektům patří aplikace Healthiary vytvářená na základě konzultací s lékaři a dotazníkovém šetření mezi onkologickými pacienty, kterým bude sloužit nejen k sestavování optimálního individuálního jídelníčku.

Firma Amitia využila v letošním roce podporu z programu Plzeňské podnikatelské vouchery, jejichž prostřednictvím město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí. Finanční podpora byla využita na vývoj softwaru pro automatický monitoring pohybu v zakázaných zónách, na němž Amitia spolupracovala s Katedrou kybernetiky plzeňské Fakulty aplikovaných věd.

Amitia dále pro SIT města Plzně analyzuje kamerové záznamy z různých míst a vytváří mapu pohybu, na jejímž základě lze například zjišťovat zdroje silničních zácp nebo odhadnout počet osob v davu. Díky tomu lze plánovat jízdní řády městské hromadné dopravy.

Už od prvopočátku naší spolupráce s městem jsem byl opakovaně překvapován, jak pokročilá řešení zde máme či jsou vytvářena.

„Jako člověk původně neznalý zákulisí inovativních řešení v Plzni jsem vůbec netušil, co vše se v Plzni realizuje. Už od prvopočátku naší spolupráce s městem jsem byl opakovaně překvapován, jak pokročilá řešení zde máme či jsou vytvářena. Je pro nás ohromnou ctí být toho součástí. Je tu řada lidí, kteří odvádějí fantastickou práci, a věřím, že Plzeň bude i nadále budovat své renomé města, které se nejenže inovací nebojí, ale naopak se stává vlajkovou lodí jejich integrací v běžném životě občanů,” konstatoval Milan Legát.

Amitia

Společnost Pinflow energy storage založili v roce 2017 Jaromír Pocedič, Jiří Vrána, Jan Dundálek, Juraj Kosek a Petr Mazúr – vědci z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dali si za úkol najít řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace, aby cena za kWh na cyklus byla co nejnižší. Vyvinuli, vyrábějí, zdokonalují a prodávají baterie, ve kterých je nejen energie, ale i budoucnost. Mají totiž životnost čtvrt století, jsou nehořlavé a nevýbušné. Takzvané redoxní průtočné baterie a jejich komponenty vyrábí firma v plzeňské hale, přičemž zvládá sestavit i celé energetické systémy pro velké instalace. Zákazníky má v šestadvaceti zemích. I její začátky jsou spjaty s BIC Plzeň. Podobně jako Amitia byla společnost Pinflow energy storage zařazena do Inkubačního programu pro mladé a inovativní firmy, kde kromě finanční podpory od Plzeňského kraje získala také konzultace od odborníků. Z čistě vývojářské firmy se stává firma výrobní. Doposud ruční výroba se postupně automatizuje tak, aby firma byla schopná přizpůsobit se extrémně rostoucí poptávce trhu.

Ocenění je pro nás symbolem, že cesta, kterou jsme si vytyčili, jde správným směrem

V soutěži Vizionáři 2022 firma Pinflow energy storage převzala čestné uznání odborné poroty za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie. „Vážíme si tohoto ocenění. Je pro nás symbolem, že cesta, kterou jsme si vytyčili, jde správným směrem,“ řekl jednatel společnosti Jiří Vrána. Pinflow energy storage už letos získala Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu.

Pinflow

Soutěž Vizionáři 2022 pořádalo nevládní neziskové sdružení CzechInno na podporu invenčních a svého druhu nevšedních nápadů pro české firmy, podnikatele, organizace a samotné autory. Slavnostní předání cen se konalo v úterý 6. prosince v Tower parku Praha (v Žižkovské věži). Mezi oceněnými projekty měl Plzeňský kraj výrazné zastoupení – kromě společností Amitia a Pinflow energy storage v soutěži uspěla i firma HF servis z Touškova a výzkumné centrum RICE ZČU.

Zdroj fotografií: CzechInno
TZ Město Plzeň

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek