Program Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18

29.05.2017

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací.

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Oblast je vymezena na území Plzeňského kraje a definována na stránkách ZDE.

Program byl vyhlášen 1. 6. 2017. Žádosti o dotaci přijímá BIC Plzeň od 1. září 2017 do 11. října 2017.

Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2017-18 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V tomto programu na rozdíl od předchozích budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti nikoli v celém Plzeňském kraji

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %). V tomto kole programu však budou mít subjekty, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

Dotované služby mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Informace k programu poskytnou konzultanti BIC Plzeň (bic@bic.cz, tel. 377 235 379):

   Mgr. et Mgr. Martina Surynková, surynkova@bic.cz
   Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz
   Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz

Doporučujeme podat žádost v dostatečném předstihu před uzávěrkou příjmu žádostí. Doplnění či náprava dílčích nedostatků je možná pouze do termínu této uzávěrky!

Úplné znění Programu ke stažení ZDE.
Přílohy k programu (formuláře je nutné nejprve uložit na pevný disk; poté je možné je vyplňovat, ukládat a tisknout):
 
Je potřeba vyplnit oba příslušné formuláře 8 a 8a z důvodu revize (dne 12. 6. 2017) METODICKÉ PŘÍRUČKY k aplikaci pojmu ,, jeden podnik“ v souvislosti s aktuálním výkladem Evropské komise k této problematice.
 

Orientační harmonogram: 

Vouchery - harmonogram
 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce