BIC Plzeň

BIC News

Plzeň uspěla v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku, bodovalo její technologické centrum a coworking

Plzeň uspěla v prestižní celorepublikové soutěži Podnikatelský projekt roku, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky spolu s Agenturou pro podnikání a inovace. Jednu z hlavních cen za rok 2022 získalo Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, a to za projekt rekonstrukce technologického centra BIC Plzeň na Borských polích a sdílených prostor coworkingu v Riegrově ulici.

„Je třeba, abychom o průmyslu 4.0 nejen mluvili, ale pro jeho rozvoj na území města Plzně i skutečně něco dělali. Vítám, že se v uplynulých letech podařilo nastartovat úspěšné projekty a mám radost, že jeden z nich nyní získal prestižní ocenění od českého státu. Pro všechny lidi, kteří se na takových projektech podílí, je to velká motivace pro další práci. Jako město chceme v tomto směru plně pokračovat a s podporou jít ještě dále,“ reagoval na ocenění primátor Roman Zarzycký.

„Projekt technologického centra a coworkingu souvisí se stále rostoucí poptávkou po inovační infrastruktuře a potřebě zakládat nové inovační firmy. Řeší akutní problém nedostatku vhodné sdílené infrastruktury pro začínající firmy a startupy i nedostatečnou infrastrukturu pro technologicky zaměřené expandující firmy v plzeňském regionu,“ uvedl Luděk Šantora, jednatel BIC Plzeň.

Technologické centrum s plochou více než 1500 metrů čtverečních je umístěno v průmyslové části města Plzně v blízkosti Západočeské univerzity a výzkumného centra nových technologií. Vedle zajímavého architektonického řešení nabízí zejména vysoce kvalitní infrastrukturu. Původní revitalizované vojenské prostory jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro společnosti působící v technologicky náročných oborech jako mechatronika, embedded systémy a průmyslová automatizace. Těmto společnostem se zároveň nabízí další spolupráce a využití specializovaných služeb, které jim pomáhají efektivněji zavádět inovace ve svém podnikání, zvyšovat konkurenceschopnost či získat zahraniční technologické partnery.

Coworkingové centrum o ploše 229 metrů čtverečních v historickém centru Plzně cílí na mladé podnikatele a firmy, které ve svých počátcích finančně nedosáhnou na drahé prostory, ale chtějí budovat svůj potenciál a vystupovat jako solidní firma se zázemím. Mají k dispozici pracovní místa, kanceláře i zasedací místnosti pro svou prezentaci a obchodní jednání. V zasedacích místnostech se často konají jednání týmů, a to i napříč státy (v hybridní formě).

Všechny projekty soutěže za rok 2022 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Pražské křižovatce byly ceny slavnostně předány ve středu 16. listopadu, a to za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů. Vítězi se staly společnosti Contipro za projekt v programu Potenciál, BIC Plzeň v programu Služby infrastruktury, METEOPRESS a Flenexa plus v programu Aplikace, HOKAMI CZ v programu Inovace, AVAPS a SANTAL v programu Technologie, WOOD4YOU v programu Nemovitosti, Stavební huť Slavonice v programu Školicí střediska, Teplárna Písek v programu Úspory v SZT, Papírna Aloisov v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a MASO UZENINY PÍSEK v programu Úspory energie. Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2022 se uskutečnilo za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů, a především významných osobností podnikatelského prostředí. Cenu pro Plzeň převzali konzultanti BIC Plzeň Lenka Palánová a Václav Kudlič.

TZ převzata z plzen.eu.

Zdroj fotografií: MPO

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek