BIC Plzeň

Žádosti o dotaci přijímal BIC Plzeň od 1. září 2021 do 1. října 2021 (do 12:00 hod.).

Alokace prostředků na tuto výzvu byla stanovena ve výši 2 000 000 Kč.

Stáhněte si text aktuální výzvy

Harmonogram

Bodovací kritéria

Pokud alokace prostředků nepokryje požadavky všech žadatelů, jejichž žádosti o dotaci splní podmínky programu/výzvy a požadavky administrativní a věcné kontroly, bude se přidělení bodů těmto žadatelům provádět následujícím způsobem:

Program a jeho přílohy

Formuláře je nutné nejprve uložit na pevný disk; poté je možné je vyplňovat, ukládat a tisknout. Je zakázáno formuláře jakkoliv upravovat. V případě potíží s vyplňováním formulářů kontaktujte prosím konzultanty BIC Plzeň.

Doporučujeme podat žádost v dostatečném předstihu před uzávěrkou příjmu žádostí, tj. nejpozději do 1.10.2021, 12:00. Konzultanti BIC Plzeň podají informace k programu “Plzeňské podnikatelské vouchery” a poradí při zpracování žádosti – surynkova@bic.cz, tel. 377 235 379.

Program a jeho přílohy ke stažení

Další materiály ke stažení

Přehled projektů vybraných k podpoře

Výzva č. 2021 je vyhlášena v rámci projektu „Rozvoj Plzeňského vědeckotechnologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“.