BIC Plzeň

BIC Use

Od pamlskových hlavolamů pro psy po sofistikovanou výrobu nábytku

Snížení prostojů, chybovosti a flexibilnější zpracování zakázek. Dotační podpora na digitalizaci celého výrobního procesu nábytku a interiérů na zakázku umožní firmě nejen zvýšit efektivitu a urychlit proces výroby, ale také oslovit nové odběratele.

Společnost by wood.store  se nejprve věnovala pouze zakázkovému frézování nekovových materiálů a vývoji a výrobě pamlskových hlavolamů pro psy. Velký zájem o tyto výrobky vyvolal potřebu navýšení výrobní kapacity. Za tím účelem se přestěhovala do větší provozovny a pořídila moderní vysoce výkonné CNC zařízení pro zpracování dřevěného deskového materiálu, na který obdržela dotační podporu z programu Technologie, výzva pro začínající podniky.

Pořízení nového počítačově řízeného stroje umožnilo až nečekané zvýšení efektivity, kvality a kapacity výroby. To přimělo vedení společnosti k úvahám o tom, jak své aktivity dále rozšířit. K psím hlavolamům přibyl nábytek na míru. Nový výrobní sortiment ovšem vyvolal potřebu dalších technologických inovací, proto bylo na jaře 2020 rozhodnuto o investici do automatického stroje na olepování hran a CAD/CAM softwarového nástroje pro návrh nábytku a technologie jeho výroby. Konzultanti BIC Plzeň znovu pomohli s dotací z programu Technologie.

Rozšíření sortimentu dílny o zakázkovou výrobu nábytku přineslo i větší počet zakázek.

„Pořízením nového CNC nestingového centra a dalších technologií u nás došlo k nárůstu objednávek v oblasti stolařiny, i v samotném zakázkovém frézování. Se stávajícím řešením v podobě excelovských tabulek a s tím spojeného opakovaného ručního zadávání dat jsme viděli, že tyto procesy jsou neefektivní a neodpovídají našim požadavkům. Proto jsme hledali nové řešení včetně možností jeho financování. Vzhledem k výborné zkušenosti s podporou konzultantů BIC Plzeň při realizaci předcházejících dotačních projektů jsme se na ně s důvěrou obrátili,“ vysvětluje Michal Faitl, jednatel společnosti.

Společnosti by podstatně ulehčilo její chod flexibilnější zadávání zakázek. Proto se společnost rozhodla ve spolupráci s dodavatelskou firmou vyvinout softwarový nástroj pro řízení všech aktivit společnosti potřebných k řešení zakázky. Na rozdíl od běžných ERP systémů bude zvolený systém přímo zohledňovat specifické potřeby zakázkové výroby nábytku v malé firmě.

Společnost by wood.store digitalizuje proces výroby díky pomoci konzultantů BIC Plzeň

„Protože se jedná o záměr, který podporuje digitalizaci společnosti, doporučili jsme jako vhodnou dotační podporu tohoto podnikatelského záměru výzvu V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik. Pomohli jsme se zpracováním žádosti o podporu včetně povinné dokumentace. Projekt je schválený a v současné době může firma přistoupit k realizaci,“ dodává Jana Nyergesová, konzultantka BIC Plzeň.

„Nový software výrazně urychlí a zefektivní všechny kroky výrobního procesu. Budeme v něm schopni provádět jak správu zakázek, tak i umožní přehled o stavu skladu, zajistí objednávku materiálu. Věříme, že se nám podaří prorazit do dalších segmentů trhu, jako například zařízení hotelů, budov státní správy, nebo ke spolupráci s developerskými společnostmi při výstavbě nových bytových jednotek,“ doplňuje Michal Faitl.

Bez zavádění nových digitálních technologií se dnes neobejde téměř žádný podnik, který si chce udržet konkurenceschopnost. Proto jsme připravili přehled chystaných dotačních programů, které při tom mohou pomoci. Více v článku

Dotační podpora digitalizace v podnicích

Pokud potřebujete poradit o možnostech realizace vašeho podnikatelského záměru, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Poradenství pomohlo plzeňské firmě získat financování na vývoj produktů

Plzeňská firma Amitia s.r.o.  je inovativní společnost, která se specializuje na řešení založená na umělé inteligenci pro různé oblasti od průmyslové výroby po zdravotnictví a vzdělávání. Firma v loňském roce hledala možnosti, jak financovat své aktivity a obrátila se na nás jako regionální pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) na základě předchozí spolupráce.

Celý článek

Poradenství z oblasti vysílání pracovníků pomohlo jihočeské výrobní firmě

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) pomáhá firmám v různých oblastech podnikání. Někteří experti v síti se věnují problematice přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Poradenství je komplexní a vždy vychází z požadavků klienta.

Celý článek