BIC Plzeň

BIC Reference

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

https://magnacartech.com/

Jak firma využila naše služby?
V loňském roce se na nás obrátila koordinátorka pro integraci ukrajinských pracovníků. Zájem byl o veškeré informace spojené s vysláním ukrajinských pracovníků a jejich zaškolením v Německu na konkrétní lince, která měla být následně instalována v české firmě.

Po identifikaci konkrétní situace se poradenství věnovalo hlavně praktické stránce. Koordinátorka byla seznámena s nutnými procedurami a zároveň upozorněna na odlišný přístup evropských zemí k vysílání pracovníků, kteří nejsou občané EU. Přestože zaujímají ukrajinští pracovníci ve výrobě přibližně polovinu pracovních míst (asi 400), firma se snaží dlouhodobě své zaměstnance podporovat a prosazuje filozofii založenou na spravedlnosti a zájmu o ně (kultura spravedlivého podnikání), bylo pro ni administrativně méně náročné místo zamýšlených ukrajinských pracovníků vyslat české pracovníky.

„Díky poradenství EEN a získaným potřebným informacím jsme se rozhodli pro administrativně jednodušší způsob vyslání,“ hodnotí zpětně koordinátorka pro integraci Mariia Tovkan.

Publikováno: 3/2023

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek