BIC Plzeň

BIC Reference

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice.

www.letelelektronik.cz

Firma již téměř 30 let využívá moderní technologie k zakázkové výrobě elektroniky a osazování plošných spojů pro tuzemské i zahraniční odběratele. Nyní však vstupuje na trh také s vlastním finálním výrobkem. Ten je výsledkem vývojového projektu, na němž spolupracovala s dalšími partnery, například s Výzkumným centrem hudební akustiky AMU. Jedná se o speciální senzor pro sledování citlivých předmětů využívající sítě pro internet věcí.

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultace k otázkám dotací na inovační aktivity jsme společnosti LETEL elektronik začali poskytovat již před několika lety. V létě 2021 jsme pak její vedení upozornili na novou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu INOVACE (OP PIK). Bylo to v souvislosti s nedávno dokončeným vývojovým projektem, kterého se společnost účastnila a jehož výsledkem je prototyp speciálního senzoru. Program INOVACE totiž podporuje investice potřebné právě k uvádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh.

Pomohli jsme s dotací na potřebné investice

Skutečně se ukázalo, že společnost musí investovat do nových technologií, aby mohla vyvinutý senzor efektivně vyrábět a garantovat při tom vysokou kvalitu. To se totiž neobejde bez automatu umožňujícího osazování miniaturních čipů a součástek citlivých na manipulaci ani bez zařízení pro 3D optickou inspekci. A financovat nákup tohoto zařízení bez dotace by bylo pro firmu přeci jen poměrně náročné.

Nejprve jsme prověřili, zda podnik splňuje všechny podmínky dotačního programu, a poté se domluvili na spolupráci při přípravě žádosti o dotaci na tuto investici a při zpracování všech nezbytných příloh. Podíleli jsme se zejména na koncipování a formulaci dokumentu Podnikatelský záměr, který pro poskytovatele podpory představuje hlavní zdroj informací o projektu a současně podklad pro jeho hodnocení.

Jsme rádi, že i díky těmto našim službám získal projekt vysoký počet bodů a výběrová komise mohla rozhodnout o jeho podpoře. LETEL elektronik ji využije pro výše popsané rozšíření a zvýšení technické úrovně svého výrobního zařízení, a bude tak moci začít vyrábět a prodávat speciální integrované senzory, kterými lze pomocí technologie internetu věcí monitorovat stav citlivých předmětů. Mezi ně patří například muzejní exponáty, lékařské vzorky či vzácné hudební nástroje, typicky kostelní varhany. Pomocí senzorů lze sledovat i zacházení s těmito předměty při přepravě či parametry prostředí, ve kterém se nacházejí, a tím je preventivně chránit před poškozením. Společnost se tak posune z kategorie výrobců elektroniky podle zadání a specifikace zákazníka do kategorie výrobců vlastních sofistikovaných finálních produktů, kteří dosahují vyšší přidanou hodnotu a mají lepší postavení v globálních hodnotových řetězcích.

Publikováno: 12/2021

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek