ATMOS Chrást s.r.o.

Společnost ATMOS Chrást s.r.o. je největším tuzemským výrobcem kompresorů, s více než 50letou tradicí. Vyvíjí a vyrábí stacionární i pojízdné kompresory pro různá odvětví, zejména pro stavebnictví, zpracovatelský průmysl a energetiku, dále lokomotivní i jiné speciální kompresory. Konkurenceschopnost dlouhodobě zvyšuje zejména technickými inovacemi, založenými na výsledcích práce vlastního vývojového oddělení. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí 4 kontinentů.

Jak firma využila služeb BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomáhají podniku získat finanční podporu na aktivity, které mu přinášejí uvedenou konkurenční výhodu: na vývoj nových technických řešení, spolupráci s výzkumnými organizacemi, investice do progresivních technologií či prodej kompresorů na náročných zahraničních trzích.

Pomoc konzultantů spočívá ve společném výběru vhodných dotačních programů, tvorbě koncepce projektů, zpracování žádostí, případně i v asistenci při výběru dodavatelů, podávání monitorovacích zpráv či žádostí o platbu.

S pomocí BIC Plzeň získal ATMOS Chrást s.r.o. dotace na tyto projekty:

Projekt "Vývoj nového řešení šroubového, olejem mazaného bloku kompresoru ve výkonové oblasti 30 - 55 kW a vývoj technologického řešení jeho výroby", realizovaný v letech 2007 až 2008, byl podpořen v resortním programu „Impuls“ Ministerstva průmyslu a obchodu (FI-IM4/207). V rámci tohoto projektu byl vyvinut zcela nový šroubový blok A150, který používá asymetrický profil zubů rotoru, tzv. N-profil, jehož geometrie je navržena s cílem dosažení maximální účinnosti díky minimalizaci plošných dotyků rotorů. Firma se tak stala jedinou společností v České republice vyrábějící šroubové bloky vlastní konstrukce (nikoliv bloky licenční).

Díky investičnímu projektu „Linka pro výrobu nového šroubového bloku A150“ byl na podzim 2011 uveden do provozu soubor velmi přesných moderních strojů, na nichž byla zahájena sériová výroba uvedených bloků. K mimořádně vysoké kvalitě a efektivitě výroby přispívá zejména brousicí centrum pro finální přesné opracování složitých šroubových tvarů rotorů. Tato investice v rozsahu několika desítek milionů korun byla podpořena v programu INOVACE v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (IN02/143).

Projekt „„Komplexní informační systém“ byl podpořen v programu ICT v podnicích v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (2.2 ITP02/029). Implementace nového informačního systému přinesla podniku lepší plánování výrobních kapacit, optimalizaci skladového hospodářství, zlepšení péče o zákazníky, zefektivnění administrativy i lepší podklady pro rozhodování managementu a řízení podniku.

Projekt „Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu“ byl podpořen v letech 2009 - 2011 v programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu (FR-TI1/159).  ATMOS Chrást vyvinul prototyp integrované kompresorové stanice s fúzním sušičem vzduchu a s modulárním řídicím systémem, který integruje řídicí algoritmy a optimalizuje chod celého kompresorového soustrojí, čímž výrazně snižuje jeho energetickou náročnost. Kompresorová stanice byla v roce 2012 úspěšně uvedena na trh pod názvem SMARTronic. Byla také oceněna v soutěži INOVACE ROKU 2012.

Projekt Snižování hlučnosti točivých strojů, který byl v letech 2012 – 2014 řešen ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, byl podpořen v programu ALFA – 2. výzva Technologické agentury ČR (TA02010565). Výsledky projektu byly aplikovány především při inovaci pojízdných dieselových kompresorů PDP 70, která spočívala ve snížení jejich hlučnosti, resp. zvýšení výkonu bez nárůstu hlučnosti.

Projekt „Metodika návrhu olejových separátorů“, který realizoval ATMOS Chrást v letech 2012 – 2013, byl podpořen v rámci pilotní výzvy MPO „Inovativní akce – Podpora transferu znalostí“ (OPPI). Jednalo se o přenos znalostí v oblasti počítačového modelování dvoufázového proudění směsi vzduch-olej a pevnostních výpočtů z Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Aplikací výstupů projektu bylo dosaženo jednak významného vylepšení konstrukčních prací při návrzích separátorů, jednak 30% materiálové úspory při výrobě tlakových nádob navržených podle nové metodiky (SW), dále nárůstu zakázek na dodávky tlakových nádob.

Na projekt Lokomotivní kompresor pro provoz v extrémních podmínkách byla společnosti ATMOS Chrást s.r.o. poskytnuta dotace 1,3 mil. Kč v Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu (EDS 122D152003008). Cílem bylo vyvinout lokomotivní kompresor se specifickými vlastnostmi, s certifikací pro využití v lokomotivách na ruském trhu. Společnost získala díky projektu jedinečné znalosti a zkušenosti potřebné pro konstruování strojů určených pro provoz v extrémních podmínkách (mrazy, výkyvy teplot, otřesy, nepřetržitý provoz…). Projekt byl dokončen sestrojením prototypu, který byl následně testován v reálném provozu na tratích asijské části Ruska.

Na projekt „Podpora exportu společnosti ATMOS Chrást s.r.o.“ byla schválena dotace v programu Marketing (OP PIK). Jeho obsahem je účast společnosti na významných mezinárodních veletrzích BAUMA (Mnichov), Autostrada-Polska (Kielce) a ComVac (Hannover).

 

Publikováno: 5/2016


Kategorie Firmy, Dotace a programy podpory podnikání, Konzultace a zpracování rozvojových projektů

Podobné reference

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:43 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce