BIC Plzeň

BIC News

Služby sítě Enterprise Europe Network se nově zaměřují na digitalizaci

Síť Enterprise Europe Network, největší mezinárodní síť podporující podnikání, pokračuje v novém období, které bude trvat do poloviny roku 2025. Přináší nová témata – digitalizaci a udržitelný růst malých a středních podniků.

Digitalizace u malých a středních podniků je významným tématem pro nové projektové období. Připravili jsme proto přehled chystaných dotačních programů, které mohou s financováním takovýchto aktivit pomoci. Ten obsahuje jak programy zaměřené přímo na podporu digitální transformace podniků, tak programy, které lze do jisté míry a za určitých podmínek k tomuto účelu také využít, přestože to není jejich hlavní cíl.

I nadále se v naší činnosti v rámci sítě Enterprise Europe Network budeme zaměřovat na podporu malých a středních podniků v přístupu na jednotný trh a internacionalizaci. A samozřejmě také poradíme, jak financovat (nejen) inovační aktivity firem – ať už prostřednictvím investora nebo dotací.

Věnovat se budeme také posilování odolnosti a udržitelného růstu malých a středních podniků v reakci na nové požadavky vyplývající z aktuální celosvětové situace.

Služby v rámci sítě Enterprise Europe Network poskytujeme v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Bezplatné poradenství je realizováno díky finanční podpoře z Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zůstaňte s námi ve spojení – přihlaste se k odběru Zpravodaje EEN a sledujte nás na našich sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek

Získejte dotaci na práci absolventa nebo doktoranda a adaptujte akademické znalosti na praktické potřeby vašeho podniku

Program Partnerství znalostního transferu přináší dotaci na práci absolventa, který v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku.

Celý článek