BIC Plzeň

BIC Reference

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni má devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Mimo to jsou součástí Západočeské univerzity v Plzni také 4 výzkumná centra vybudovaná v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

www.zcu.cz

Jak univerzita využila služby BIC Plzeň?

ZČU v Plzni využila možnosti nabídnout některé výsledky svého výzkumu a vývoje do zahraničí prostřednictvím BIC Plzeň.

V průběhu roku 2014 a 2015 probíhala na ZČU realizace dvou Pre-seed projektů (Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I a II). Projekty byly zaměřeny na vytvoření efektivního systému podpory komercializace výsledků výzkumu a vývoje (VaV) na této univerzitě. Oddělení technologického transferu a Projektové centrum na ZČU v Plzni (http://transfer.zcu.cz) se zabývá přípravou komercializace výsledků VaV dosažených na univerzitě, u nichž je vysoký předpoklad uplatnění v ČR a zahraničí.

Konzultanti BIC Plzeň vybrané dosažené výsledky s aplikačním potenciálem zpracovali do formy technologické nabídky v anglickém jazyce. BIC Plzeň díky svému členství v mezinárodní síti Enterprise Europe Network tyto nabídky poskytl do databáze sítě. Prostřednictvím nástrojů sítě se tak nabízené výsledky výzkumu vývoje dostanou do více než 600 organizací v různých zemích.

Byly zpracovány tyto nabídky:

  • “Deep semantic technology for analyzing opinions in social media” – nabídka služeb v oblasti analýzy sociálních médií (Facebook, Twitter, LinkedIn,…)
  • “Technological system for protection of cutting fluids based on photodynamic inactivation of microorganisms” – nabídka licence k technologii pro čištění řezných kapalin obráběcích strojů kontaminovaných mikroorganismy
  • “High-precision ultrasonic flow measuring unit” – nabídka licence k výrobě měřicí jednotky ultrazvukového průtokoměru s vysokou přesností měření
  • “Advanced diagnostic system for condition monitoring of rotating machines in non-stationary events” – nabídka diagnostických služeb v oblasti vyhodnocování stavů rotačních strojů při nestacionárních jevech
  • “Software solution for nonlinear estimation of parameters of dynamic systems” – nabídka služeb v oblasti nelineárního odhadu parametrů dynamických systémů
  • “Smart module for accurate measurement of velocity and acceleration of rotational movement” – nabídka licence k výrobě inteligentního modulu pro přesné měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu
  • “Hardware stimulator for cognitive research in neuroscience” – nabídka licence k výrobě HW stimulátoru pro kognitivní výzkum v oblasti neurovědy
  • “Software tool for text data analysis” – nabídka služeb v oblasti textové analýzy dat.

Publikováno: 2017

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek