BIC Plzeň

BIC Reference

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni má devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Mimo to jsou součástí Západočeské univerzity v Plzni také 4 výzkumná centra vybudovaná v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

www.zcu.cz

Jak univerzita využila služby BIC Plzeň?

ZČU v Plzni využila možnosti nabídnout některé výsledky svého výzkumu a vývoje do zahraničí prostřednictvím BIC Plzeň.

V průběhu roku 2014 a 2015 probíhala na ZČU realizace dvou Pre-seed projektů (Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I a II). Projekty byly zaměřeny na vytvoření efektivního systému podpory komercializace výsledků výzkumu a vývoje (VaV) na této univerzitě. Oddělení technologického transferu a Projektové centrum na ZČU v Plzni (http://transfer.zcu.cz) se zabývá přípravou komercializace výsledků VaV dosažených na univerzitě, u nichž je vysoký předpoklad uplatnění v ČR a zahraničí.

Konzultanti BIC Plzeň vybrané dosažené výsledky s aplikačním potenciálem zpracovali do formy technologické nabídky v anglickém jazyce. BIC Plzeň díky svému členství v mezinárodní síti Enterprise Europe Network tyto nabídky poskytl do databáze sítě. Prostřednictvím nástrojů sítě se tak nabízené výsledky výzkumu vývoje dostanou do více než 600 organizací v různých zemích.

Byly zpracovány tyto nabídky:

  • „Deep semantic technology for analyzing opinions in social media“ – nabídka služeb v oblasti analýzy sociálních médií (Facebook, Twitter, LinkedIn,…)
  • „Technological system for protection of cutting fluids based on photodynamic inactivation of microorganisms“ – nabídka licence k technologii pro čištění řezných kapalin obráběcích strojů kontaminovaných mikroorganismy
  • „High-precision ultrasonic flow measuring unit“ – nabídka licence k výrobě měřicí jednotky ultrazvukového průtokoměru s vysokou přesností měření
  • „Advanced diagnostic system for condition monitoring of rotating machines in non-stationary events“ – nabídka diagnostických služeb v oblasti vyhodnocování stavů rotačních strojů při nestacionárních jevech
  • „Software solution for nonlinear estimation of parameters of dynamic systems“ – nabídka služeb v oblasti nelineárního odhadu parametrů dynamických systémů
  • „Smart module for accurate measurement of velocity and acceleration of rotational movement“ – nabídka licence k výrobě inteligentního modulu pro přesné měření rychlosti a zrychlení rotačního pohybu
  • „Hardware stimulator for cognitive research in neuroscience“ – nabídka licence k výrobě HW stimulátoru pro kognitivní výzkum v oblasti neurovědy
  • „Software tool for text data analysis“ – nabídka služeb v oblasti textové analýzy dat.

Publikováno: 2017

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek