BIC Plzeň

BIC Reference

WOODGEN.TECH s.r.o.

Společnost WOODGEN. TECH se zabývá energetickým využitím dřeva od jednoduchého zpracování až po komplexní řešení výroby energie z dřevního odpadu. Do portfolia činnosti patří štípání dřeva, pořez kulatiny na řezivo, sušení dřevního odpadu i výroba briket.

www.wgtech.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Pořízení štípacího stroje“ – firma získala podporu v programu Technologie (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) na nákup nového automatického štípacího stroje na výrobu štípaného palivového dřeva.
  • Projekt „Optimalizace a zvýšení energetické účinnosti podtlakové sušárny biomasy“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Publikováno: 5/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek