BIC Plzeň

BIC Reference

WOODGEN.TECH s.r.o.

Společnost WOODGEN. TECH se zabývá energetickým využitím dřeva od jednoduchého zpracování až po komplexní řešení výroby energie z dřevního odpadu. Do portfolia činnosti patří štípání dřeva, pořez kulatiny na řezivo, sušení dřevního odpadu i výroba briket.

www.wgtech.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Pořízení štípacího stroje“ – firma získala podporu v programu Technologie (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) na nákup nového automatického štípacího stroje na výrobu štípaného palivového dřeva.
  • Projekt „Optimalizace a zvýšení energetické účinnosti podtlakové sušárny biomasy“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Publikováno: 5/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek