BIC Plzeň

BIC Reference

WOODGEN.TECH s.r.o.

Společnost WOODGEN. TECH se zabývá energetickým využitím dřeva od jednoduchého zpracování až po komplexní řešení výroby energie z dřevního odpadu. Do portfolia činnosti patří štípání dřeva, pořez kulatiny na řezivo, sušení dřevního odpadu i výroba briket.

www.wgtech.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Pořízení štípacího stroje“ – firma získala podporu v programu Technologie (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) na nákup nového automatického štípacího stroje na výrobu štípaného palivového dřeva.
  • Projekt „Optimalizace a zvýšení energetické účinnosti podtlakové sušárny biomasy“ –  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Publikováno: 5/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek