BIC Plzeň

BIC Reference

Wikov Gear s.r.o.

Společnost se specializuje na vývoj a výrobu mechanických průmyslových převodovek pro použití v energetice (tepelná, vodní, větrná), v důlním průmyslu, cementárnách a zpracování minerálů, v chemickém průmyslu, cukrovarech, při těžbě ropy a plynu. Společnost je součástí českého holdingu Wikov Industry.

www.wikov.com

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

V roce 2009 se společnost rozhodla realizovat vývoj. Vzhledem k požadavku na dlouhodobý bezporuchový provoz bylo zřejmé, že důležitou oblastí budou ložiska. Proto bylo vytvořeno konsorcium složené ze společnosti Wikov Gear, výrobce ložisek GTW BEARINGS, výzkumného centra Nové technologie ZČU pro výpočty teoretických vlastností nové převodovky a výzkumné organizace Výzkumný a zkušební ústav Plzeň pro experimentální ověření a vibrodiagnostiku prototypu převodovky.

BIC Plzeň působil jako partner při přípravě VaV projektů

Konzultanti BIC Plzeň se podíleli se na definici projektu, přípravě projektového rozpočtu, harmonogramu projektu vývoje nové vysokorychlostní převodovky s využitím podpory z programu ALFA Technologické agentury ČR. Realizace projektu probíhala v letech 2010 – 2012. V roce 2013 byl projekt „Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek“ oceněn cenou TAČR za užitečnost řešení.  V  roce 2018 bude zakončena investice zaměřená na pořízení výrobních strojů a zařízení pro efektivní výrobu těchto nových převodovek. Tato akce je kofinancována z programu Inovace OPPIK. Na přípravě investičního záměru i žádosti o dotaci se BIC Plzeň též podílel.

BIC Plzeň dále působil jako konzultant při definici dalšího VaV projektu, financovaného z programu ALFA. Jednalo se o projekt výzkumu a vývoje nové rychloběžné převodovky s pružným uložením čepu satelitu pro přenos vysokých rychlostí pro aplikaci v systémech, kde je krouticí moment určen vysokými otáčkami při relativně malém momentu síly. Tento projekt je řešen společně s Ústavem termomechaniky AV a společností Orbital 2 v letech 2014 – 2016.

V roce 2014 zpracoval BIC Plzeň investiční záměr vybudování unikátní zkušebny vyvíjených převodovek. Součástí záměru je vedle posouzení možností jeho využití pro společné projekty s regionálními VaV organizacemi i analýza rentability a finanční plán vč. návrhu způsobu financování s využitím podpory z programu Potenciál OPPI.

Dalším vývojovým projektem, na jehož přípravě spolupracovali konzultanti BIC Plzeň, je projekt vývoje nové řady modulárních čelních a kuželočelních převodovek, které budou dosahovat špičkových parametrů zejm. s ohledem na vnější rozměry, hmotnost, účinnost, a zároveň vysokou modularitou za účelem racionalizace výroby. Tento projekt je realizovaná v letech 2017 až 2019 a vedle společnosti WIkov Gear se na něm podílejí VZÚ Plzeň, Wikov MGI a Czech Orbital 2.

Aktualizováno: 8/2018

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek