BIC Plzeň

BIC Reference

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, dříve ŠKODA VÝZKUM, navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škodových závodů. Společnost se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím a působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.

www.vzuplzen.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Výzkumný a zkušební ústav (VZÚ) Plzeň využil dotační podporu k vybudování nového výzkumného centra pokročilých povrchových úprav, které mu umožní realizovat výzkumné služby v kvalitě odpovídající špičkovému evropskému standardu. Společnost s pracovníky BIC konzultovala svůj investiční záměr rozšíření vývojového oddělení v Plzni. Konzultanti BIC Plzeň pro financování záměru navrhli využít dotační program Potenciál OP PIK, který podporuje zavádění a rozšiřování kapacit potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě, čímž se výrazně zvýší rentabilita investice a zkrátí doba návratnosti. 

BIC Plzeň asistoval při zpracování investičního záměru s ohledem na specifické podmínky programu. Součástí záměru je finanční plán, harmonogram realizace i podrobné zdůvodnění nutnosti pořízení speciálního vybavení.

Výzkumné centrum umožňuje navázat na jedinečnou znalost a zkušenost v oblasti žárových nástřiků a pokročilých povrchových úprav, kterým se společnost VZÚ Plzeň věnuje již více než třicet let. Instalované technologie zahrnují tři kompletně vybavené nástřikové boxy, které umožní aplikaci nástřiku kaskádovou plazmou, vysokorychlostní technologií HP/HVOF a nástřik elektrickým obloukem a plamenem.

Nové výzkumné pracoviště nám umožňuje kombinovat nejmodernější technologie s konvenčními postupy a vyvíjet nové průmyslové aplikace s vysokou odolností vůči extrémním teplotám, mechanickému namáhání nebo dalšími unikátními vlastnostmi. Díky tomu jsme schopní vyhovět stále náročnějším požadavkům našich zákazníků,“ říká Stanislav Martínek, jednatel a ředitel VZÚ Plzeň. Žárové nástřiky nalézají uplatnění v celé řadě aplikací, zejména ve zdravotnictví, jako finální povrchová úprava kloubních náhrad, v leteckém průmyslu, v energetice nebo ve strojírenství.

Publikováno: 6/2019

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek