BIC Plzeň

BIC Reference

VendPRO s.r.o.

Společnost VendPRO s.r.o. identifikovala mezeru na trhu výdejních automatů určených pro výrobní provozy průmyslových podniků. Z tohoto důvodu se rozhodla uvést na trh inovovaný výdejní automat, který by sloužil k výdeji osobních ochranných pracovních pomůcek a nástrojů jednotlivým pracovníkům, a to v nepřetržitém režimu. Protože hlavní inovace spočívala ve vývoji speciálního softwaru, kterou společnost nebyla schopná zajistit vlastními kapacitami, bylo zapotřebí využít služeb odborného pracoviště.

www.vendpro.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

„O vývoji softwaru jsme přemýšleli již delší dobu. Stáli jsme však před otázkou, jakým způsobem tuto nákladnou činnost financovat. Při konzultaci v BIC Plzeň jsme se dozvěděli o podmínkách programu podpory „Inovační vouchery“, jehož zadání jsme splňovali, a rozhodli jsme se, že bychom mohli zkusit o „inovační voucher“ požádat. Téměř současně jsme navázali spolupráci se Západočeskou univerzitou jakožto výzkumnou organizací a Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň,“ říká Martin Vochoc, jednatel společnosti VendPRO s.r.o.

Předmětem služby, na kterou společnost VendPRO s.r.o. dostalo „inovační voucher“ a kterou díky dotaci z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nakoupilo od Západočeské univerzity v Plzni, byl vývoj řídicího softwaru, který pomohl odstranit nedostatky stávajícího softwaru výdejních automatů, zefektivnit jejich činnost a inovovat výdejní automat o nové funkce.

„Spolupráce s vývojovou organizací probíhala naprosto nad očekávání a po celou dobu ve velmi příjemném duchu. Měli jsme připravený jasný koncept, který jsme na začátku celého vývoje několikrát společně prodiskutovali a na základě těchto debat následně některé části pozměnili. Velkým přínosem pro nás bylo, že pracovníci univerzity neměli s obdobným systémem zkušenost a měli tak zcela neovlivněný pohled na věc. Vývoj trval několik měsíců a během této doby jsme samozřejmě narazili na řadu problémů. Díky zkušenostem pracovníků vývojové organizace se je ale nakonec podařilo všechny odstranit a s finálním produktem jsme nadmíru spokojeni. Rádi bychom tímto poděkovali zainteresovaným pracovníkům ze Západočeské univerzity a vedení katedry, že tento projekt pomohlo realizovat,“ dodává Martin Vochoc.

Konzultanti Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň společnosti VendPRO s.r.o. naopak pomohli se zpracováním žádosti o podporu na nákup služeb i s úspěšným vyřízením žádosti o platbu tohoto projektu.

„Jsem si téměř jistý, že bez pomoci konzultantů BIC Plzeň bychom nedokázali žádost o dotaci a následné další administrativní kroky podniknout. Od samého začátku bylo jednání s nimi na velmi profesionální úrovni. Vše nám od začátku práce na tomto projektu dopodrobna vysvětlili a pomohli zařídit tak, že se podařilo projekt i dotaci dovést ke zdárnému konci. Za to jim patří velký dík,“ uzavírá Martin Vochoc.

Publikováno: 6/2019

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek