BIC Plzeň

BIC Reference

TYC Kooperace s.r.o.

Společnost založená v roce 2015 se zaměřuje na kompletní dodávky strojních dílů a obrobků dle individuálních potřeb zákazníků.  Jedná se o díly ocelové, hliníkové a také díly ze speciálních materiálů. I za velmi krátkou dobu svého působení si společnost vydobyla dobrou pozici a reputaci, kterou oceňují mnozí zákazníci, dodavatelé i profesní organizace.

www.tyckooperace.cz

Jak firma využila služeb BIC Plzeň?

První dva stroje – soustružnická centra – byly pořízeny s využitím vlastních zdrojů společníka a leasingové společnosti. V roce 2017 společnost pořídila vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj pro obrobky velkých rozměrů, na jehož pořízení byl vedle vlastních zdrojů a bankovního úvěru použit též zvýhodněný podřízený úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v programu Expanze.

V roce 2019 se společnost rozhodla pro další investici, tentokrát do speciální frézovací hlavy a seřizovacího přístroje pro seřizování nástrojů pro CNC obránění. Díky tomu došlo k významnému rozšíření technologických možností společnosti o operace např. velmi přesného frézování tvarově složitých ploch obrobků zejm. větších rozměrů – forem, skříní převodovek, tvarově složitých komponent. Společnost tak je schopna požadované zařízení, díl, podskupinu nejen vyvinout, ale též vyrobit.

Konzultanti BIC Plzeň se společností TYC Kooperace spolupracují od samého počátku. Pomáhali zpracovat úvodní podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet, posuzují rentabilitu investic. Zpracovali podnikatelský záměr pro získání podřízeného úvěru od ČMZRB a pomohli se zpracováním žádosti o dotaci v programu Technologie (pro začínající podniky) pro poslední uvedenou investiční akci.

Publikováno: 02/2020

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek