BIC Plzeň

BIC Reference

TYC Kooperace s.r.o.

Společnost založená v roce 2015 se zaměřuje na kompletní dodávky strojních dílů a obrobků dle individuálních potřeb zákazníků.  Jedná se o díly ocelové, hliníkové a také díly ze speciálních materiálů. I za velmi krátkou dobu svého působení si společnost vydobyla dobrou pozici a reputaci, kterou oceňují mnozí zákazníci, dodavatelé i profesní organizace.

www.tyckooperace.cz

Jak firma využila služeb BIC Plzeň?

První dva stroje – soustružnická centra – byly pořízeny s využitím vlastních zdrojů společníka a leasingové společnosti. V roce 2017 společnost pořídila vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj pro obrobky velkých rozměrů, na jehož pořízení byl vedle vlastních zdrojů a bankovního úvěru použit též zvýhodněný podřízený úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v programu Expanze.

V roce 2019 se společnost rozhodla pro další investici, tentokrát do speciální frézovací hlavy a seřizovacího přístroje pro seřizování nástrojů pro CNC obránění. Díky tomu došlo k významnému rozšíření technologických možností společnosti o operace např. velmi přesného frézování tvarově složitých ploch obrobků zejm. větších rozměrů – forem, skříní převodovek, tvarově složitých komponent. Společnost tak je schopna požadované zařízení, díl, podskupinu nejen vyvinout, ale též vyrobit.

Konzultanti BIC Plzeň se společností TYC Kooperace spolupracují od samého počátku. Pomáhali zpracovat úvodní podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet, posuzují rentabilitu investic. Zpracovali podnikatelský záměr pro získání podřízeného úvěru od ČMZRB a pomohli se zpracováním žádosti o dotaci v programu Technologie (pro začínající podniky) pro poslední uvedenou investiční akci.

Publikováno: 02/2020

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek