BIC Plzeň

BIC Reference

STROJÍRNA TYC s.r.o.

Společnost se již od roku 1997 zaměřuje na vývoj a následnou výrobu obráběcích strojů specifické konstrukce pro specifické použití – obráběcích portálů pro obrábění velmi rozměrných obrobků. Výrobkové inovace ve společnosti jsou možné díky realizaci vývojových projektů, zaměřených na nové strojní koncepce a řešení, nové konstrukce jednotlivých strojních komponent i nová řešení pro upínání výrobků.

www.strojirna-tyc.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Spolupráce s BIC Plzeň při získávání finančních prostředků na inovační a rozvojové záměry byla započata v roce 2004, kdy konzultanti BIC Plzeň napomáhali s přípravou vývojového záměru a žádosti o dotaci z programu IMPULS MPO na vývoj nového portálového obráběcího centra FVC se zásobníkem nástrojů.

V dalších letech konzultanti BIC Plzeň zpracovávali rozvojové investiční záměry zaměřené na pořízení výrobních strojů a technologií pro zavedení sériové výroby nových CNC center (2007), nových komponent obráběcích portálů (2014), posílení VaV kapacit a rozšíření vývojového oddělení (2012).

BIC Plzeň rovněž napomohl se zpracováním marketingového plánu za účelem propagace firemních výrobků na zahraničních veletrzích a výstavách. Financování účastí na těchto akcích vč. zhotovení propagačních materiálů, dopravy exponátů či překladů firemních katalogů bylo v letech 2012 a 2013 poskytnuto z programu Marketing.

Publikováno: 5/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek