BIC Plzeň

BIC Reference

Střelnice Leiko, s.r.o.

Společnost Střelnice LEIKO, s.r.o. se zabývá provozem střelnice a střelecké školy včetně pronájmu střelnice. V Plzni ji naleznete na náměstí Emila Škody v podzemním krytu CO, a jejích služeb využívá i policie Plzeňského kraje.

www.leiko.cz

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň?

V rámci inovace svých aktivit společnost požádala o Plzeňský podnikatelský voucher, jehož cílem bylo zajistit prodloužení životnosti balistických standů, které poskytují ochranu proti účinkům střel palných zbraní. Zařízení jsou vzhledem k použitým speciálním pancířům velmi nákladná na provoz z důvodu rychlého opotřebení a vysoké ceny náhradních dílů. Také jsou kladeny i vysoké nároky na jejich bezpečnost.

Pro realizaci požadované inovace se společnost obrátila na výzkumnou organizaci se sídlem v Plzeňské metropolitní oblasti – dobřanský COMTES FHT a.s. Zde se dohodla spolupráce odborníků napříč obory, která příhodně kombinovala znalosti a kompetence z různých oborů. Tento komplexní přístup se významně projevil pří řešení projektu a ve finální podobě návrhu tzv. sendviče. Za pomoci dodatečné ochrany z recyklované gumy dojde ke snížení kinetické energie projektilu, čímž se významně sníží opotřebení pancířové ochrany a zároveň se prodlouží její životnost. Použití recyklovaných materiálů má rovněž pozitivní vliv na životní prostředí.

Byť spolupráce byla ovlivněna jarní pandemií COVID-19 z důvodu uzavření vnitřních sportovišť a byla spojena s potížemi s dodáním vhodného testovacího materiálu, Střelnice LEIKO, s.r.o. hodnotí spolupráci s výzkumnou organizací jako přínosnou. Výsledky projektu použije za účelem rozšíření sportovní a komerční střelnice, čímž vznikne ojedinělá krytá střelnice přímo v centru města. Ve spolupráci s výzkumnou organizací hodlá pokračovat i po skončení projektu. Ve hře jsou nová témata k řešení, především z oblasti akustických měření pro stanovení hluku střelnice a určení vhodných opatření, která by vedle k jeho snížení.

„Program Plzeňské podnikatelské vouchery považuji za velmi vhodný – inovace by jinak malé firmy vůbec nemohly realizovat,“ hodnotí „voucher“ Roman Šedý, jednatel společnosti.

Projekt „Prodloužení životnosti balistických standů“ byl podpořen z rozpočtu města Plzně v rámci Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery, výzva č. 2019“.

Publikováno 12/2020

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek