BIC Plzeň

BIC Reference

Střelnice Leiko, s.r.o.

Společnost Střelnice LEIKO, s.r.o. se zabývá provozem střelnice a střelecké školy včetně pronájmu střelnice. V Plzni ji naleznete na náměstí Emila Škody v podzemním krytu CO, a jejích služeb využívá i policie Plzeňského kraje.

www.leiko.cz

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň?

V rámci inovace svých aktivit společnost požádala o Plzeňský podnikatelský voucher, jehož cílem bylo zajistit prodloužení životnosti balistických standů, které poskytují ochranu proti účinkům střel palných zbraní. Zařízení jsou vzhledem k použitým speciálním pancířům velmi nákladná na provoz z důvodu rychlého opotřebení a vysoké ceny náhradních dílů. Také jsou kladeny i vysoké nároky na jejich bezpečnost.

Pro realizaci požadované inovace se společnost obrátila na výzkumnou organizaci se sídlem v Plzeňské metropolitní oblasti – dobřanský COMTES FHT a.s. Zde se dohodla spolupráce odborníků napříč obory, která příhodně kombinovala znalosti a kompetence z různých oborů. Tento komplexní přístup se významně projevil pří řešení projektu a ve finální podobě návrhu tzv. sendviče. Za pomoci dodatečné ochrany z recyklované gumy dojde ke snížení kinetické energie projektilu, čímž se významně sníží opotřebení pancířové ochrany a zároveň se prodlouží její životnost. Použití recyklovaných materiálů má rovněž pozitivní vliv na životní prostředí.

Byť spolupráce byla ovlivněna jarní pandemií COVID-19 z důvodu uzavření vnitřních sportovišť a byla spojena s potížemi s dodáním vhodného testovacího materiálu, Střelnice LEIKO, s.r.o. hodnotí spolupráci s výzkumnou organizací jako přínosnou. Výsledky projektu použije za účelem rozšíření sportovní a komerční střelnice, čímž vznikne ojedinělá krytá střelnice přímo v centru města. Ve spolupráci s výzkumnou organizací hodlá pokračovat i po skončení projektu. Ve hře jsou nová témata k řešení, především z oblasti akustických měření pro stanovení hluku střelnice a určení vhodných opatření, která by vedle k jeho snížení.

„Program Plzeňské podnikatelské vouchery považuji za velmi vhodný – inovace by jinak malé firmy vůbec nemohly realizovat,“ hodnotí „voucher“ Roman Šedý, jednatel společnosti.

Projekt „Prodloužení životnosti balistických standů“ byl podpořen z rozpočtu města Plzně v rámci Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery, výzva č. 2019“.

Publikováno 12/2020

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek