BIC Plzeň

BIC Reference

Protetika Plzeň s.r.o.

Lidé, kteří jsou po zranění v obličeji, nejčastěji sportovci, potřebují ochránit před dalším zraněním. Obličejová maska pak představuje možnost, jak se vrátit do hry.

www.protetika-plzen.cz

Nová generace obličejových masek z polymerních látek

Společnost Protetika Plzeň se již od první světové války stará o lidi s tělesným postižením. Ve spolupráci s výzkumnou organizací COMTES FHT a.s. se rozhodla inovovat svůj produkt a vytvořit novou generaci obličejové masky. Inovace spočívá zejména v její optimalizaci z hlediska pevnosti, tuhosti a způsobu výroby.

„Tradičním způsobem se maska vytváří ze sádry a poté se vyrábí z karbonu. Rozhodli jsme se tento proces inovovat, a to pomocí 3D skenování obličeje, následného zpracování dat a finálního 3D tisku. Protože jsme neměli potřebné vybavení, obrátili jsme se na společnost COMTES FHT, která má v této oblasti bohaté zkušenosti,“ vysvětluje Tomáš Sýkora, jednatel společnosti Protetika Plzeň s.r.o..

Projekt byl realizován v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Výzkumná organizace pomohla nejen s optimalizací procesu výroby, doporučila také vhodné filamenty, ze kterých se následně ochranné obličejové masky tiskly. Masku rovněž ověřila mechanickými testy. „Provedli jsme potřebné analýzy a testování, aby výrobce věděl, jaké vlastnosti maska má – to doposud nebylo obvyklé. Realizovali jsme i zátěžovou zkoušku – kopačka versus ochranná obličejová maska,“ říká prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D., ředitel pro výzkum a vývoj.

„Do budoucna počítáme s tím, že ochranné obličejové masky budeme tisknout na 3D tiskárně. Digitalizace obličejů a tvorba masek pomocí 3D tisku totiž významně snižuje procento ruční práce a tím i náklady na výrobu přípravku a vlastních masek,“ dodává Tomáš Sýkora.

Velmi pozitivně společnost hodnotí spolupráci s výzkumnou organizací. Přinesla totiž nejen reálné výsledky z projektu, ale i nápady na možné další inovace. „Spolupráce s COMTES FHT a.s. nám pomohla posunout se v modelaci pomocí počítačové simulace a technologickém postupu tištění ochranných obličejových masek. Aktuálně jednáme o spolupráci na dalším projektu týkajícím se možností tvorby digitálních dvojčat dětských ortéz dolních končetin,“ uzavírá Tomáš Sýkora.

Projekt „Optimalizace bezpečnostních obličejových masek z polymerních látek“ podpořilo Statutární město Plzeň v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery.

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek