BIC Plzeň

BIC Reference

Protetika Plzeň s.r.o.

Lidé, kteří jsou po zranění v obličeji, nejčastěji sportovci, potřebují ochránit před dalším zraněním. Obličejová maska pak představuje možnost, jak se vrátit do hry.

www.protetika-plzen.cz

Nová generace obličejových masek z polymerních látek

Společnost Protetika Plzeň se již od první světové války stará o lidi s tělesným postižením. Ve spolupráci s výzkumnou organizací COMTES FHT a.s. se rozhodla inovovat svůj produkt a vytvořit novou generaci obličejové masky. Inovace spočívá zejména v její optimalizaci z hlediska pevnosti, tuhosti a způsobu výroby.

„Tradičním způsobem se maska vytváří ze sádry a poté se vyrábí z karbonu. Rozhodli jsme se tento proces inovovat, a to pomocí 3D skenování obličeje, následného zpracování dat a finálního 3D tisku. Protože jsme neměli potřebné vybavení, obrátili jsme se na společnost COMTES FHT, která má v této oblasti bohaté zkušenosti,“ vysvětluje Tomáš Sýkora, jednatel společnosti Protetika Plzeň s.r.o..

Projekt byl realizován v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Výzkumná organizace pomohla nejen s optimalizací procesu výroby, doporučila také vhodné filamenty, ze kterých se následně ochranné obličejové masky tiskly. Masku rovněž ověřila mechanickými testy. „Provedli jsme potřebné analýzy a testování, aby výrobce věděl, jaké vlastnosti maska má – to doposud nebylo obvyklé. Realizovali jsme i zátěžovou zkoušku – kopačka versus ochranná obličejová maska,“ říká prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D., ředitel pro výzkum a vývoj.

„Do budoucna počítáme s tím, že ochranné obličejové masky budeme tisknout na 3D tiskárně. Digitalizace obličejů a tvorba masek pomocí 3D tisku totiž významně snižuje procento ruční práce a tím i náklady na výrobu přípravku a vlastních masek,“ dodává Tomáš Sýkora.

Velmi pozitivně společnost hodnotí spolupráci s výzkumnou organizací. Přinesla totiž nejen reálné výsledky z projektu, ale i nápady na možné další inovace. „Spolupráce s COMTES FHT a.s. nám pomohla posunout se v modelaci pomocí počítačové simulace a technologickém postupu tištění ochranných obličejových masek. Aktuálně jednáme o spolupráci na dalším projektu týkajícím se možností tvorby digitálních dvojčat dětských ortéz dolních končetin,“ uzavírá Tomáš Sýkora.

Projekt „Optimalizace bezpečnostních obličejových masek z polymerních látek“ podpořilo Statutární město Plzeň v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery.

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek