BIC Plzeň

BIC Reference

PEŠKA – židle a křesla s.r.o.

Společnost PEŠKA – židle a křesla s.r.o. je český výrobce sedacího nábytku s tradicí od roku 1995. Specializuje se na vývoj a výrobu zdravotních balančních židlí a křesel. Kromě sériové výroby nabízí i řešení interiérů na zakázku.

www.peska.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň s firmou systematicky spolupracují a pomáhají vyhledávat partnery, možnosti a zdroje financování pro vývoj nových výrobků či vstup na nové trhy.

Byla dojednána spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni. Odborníci Výzkumného centra – Nové technologie provedli optimalizaci balančního mechanismu židle pro zdravé sezení po konstrukční a materiálové stránce; designéři Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pak navrhli tvar vnějšího krytu a ovládacích prvků. Na nákup těchto odborných služeb ZČU byla zprostředkována podpora v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2014.

Další inovace, kterou začal podnik připravovat, je vývoj nových balančních židlí pro zdravé sezení, určených pro školáky, resp. středoškoláky, zejména po stránce designu. Úvodní analýzu stávajícího produktového portfolia, konkurenční benchmarking, definici budoucích změn a návrh strategie vývoje designu podle potřeb budoucích uživatelů získal klient bezplatně díky projektu Design pro konkurenceschopnost (Interní projekt agentury CzechTrade financovaný v programu Marketing OPPI). Konzultanti BIC mu tento program doporučili, zpracovali zadání, žádost o podporu a pomohli se zvládnutím dalších administrativních požadavků.

Pro podporu vstupu na zahraniční trhy doporučili poradci BIC Plzeň účast v programu Společné účasti na zahraničních výstavách a veletrzích agentury CzechTrade (Interní projekt financovaný v programu Marketing OPPI). Opět pomohli s administrativou a přípravou žádosti. Díky tomu získal klient dotaci na podstatnou část nákladů spojených s jeho expozicí na HEIM + HAND WERK 2014 v Mnichově, SRN.

Publikováno: 5/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek