BIC Plzeň

BIC Reference

ONE PUB, s.r.o.

Podnikatelsky záměr vytvořili zakladatelé společnosti na základě svých znalostí o fungování českého trhu v oblasti gastronomie (zejména prodeje nápojů). Firma se zaměřuje zejména na vývoj a implementaci mobilních aplikací a technologií pro efektivní provoz restaurací (pokladna v tabletu, inventura v mobilu, automatické objednávky).

www.rychlapokladna.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Zakladatelé společnost se obrátili na BIC Plzeň ve fázi rozmýšlení svého podnikatelského záměru a zvažování, zda a jak zahájit jeho realizaci. Využili zejména následující služby:

  • Konzultace nad podnikatelským záměrem, spočívající zejména v definování jeho různých variant (metoda lean canvas), porovnávání těchto variant, stanovení cílů firmy a hledání způsobu, jak jich efektivně dosáhnout. (Při pravidelných schůzkách pomáhali poradci BIC Plzeň formulovat podnikatelský plán, sledovat úspěšnost prvních kroků a podle nových informací z terénu plán modifikovat a upřesňovat. Firmě na míru také navrhli nástroj pro podrobné plánování příjmů a výdajů.)
  • Pronájem kanceláří v podnikatelském inkubátoru v budově Morseova 5 v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň, navazujícího na městský industriální park Borská pole, v blízkosti Západočeské univerzity
  • Pomoc se získáním dotace na služby výzkumné organizace v programu podnikatelské vouchery: Tvorbu mobilní aplikace doporučili poradci BIC Plzeň řešit ve spolupráci s některou z výzkumných organizací v kraji. Pomohli také vyhledat vhodné odborné pracoviště, formulovat zadání a vyřídit žádost o dotaci.
  • Při financování záměru má klíčový význam kapitálový vstup investiční společnosti. K prvnímu kontaktu s investorem došlo na akci pořádané BIC Plzeň: Plzeňský podnikatelský kotel. Při dalším jednání pak sehrál významnou roli i podnikatelský plán, konzultovaný s poradci BIC Plzeň.

Publikováno: 05/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek