BIC Plzeň

BIC Reference

ONE PUB, s.r.o.

Podnikatelsky záměr vytvořili zakladatelé společnosti na základě svých znalostí o fungování českého trhu v oblasti gastronomie (zejména prodeje nápojů). Firma se zaměřuje zejména na vývoj a implementaci mobilních aplikací a technologií pro efektivní provoz restaurací (pokladna v tabletu, inventura v mobilu, automatické objednávky).

www.rychlapokladna.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Zakladatelé společnost se obrátili na BIC Plzeň ve fázi rozmýšlení svého podnikatelského záměru a zvažování, zda a jak zahájit jeho realizaci. Využili zejména následující služby:

  • Konzultace nad podnikatelským záměrem, spočívající zejména v definování jeho různých variant (metoda lean canvas), porovnávání těchto variant, stanovení cílů firmy a hledání způsobu, jak jich efektivně dosáhnout. (Při pravidelných schůzkách pomáhali poradci BIC Plzeň formulovat podnikatelský plán, sledovat úspěšnost prvních kroků a podle nových informací z terénu plán modifikovat a upřesňovat. Firmě na míru také navrhli nástroj pro podrobné plánování příjmů a výdajů.)
  • Pronájem kanceláří v podnikatelském inkubátoru v budově Morseova 5 v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň, navazujícího na městský industriální park Borská pole, v blízkosti Západočeské univerzity
  • Pomoc se získáním dotace na služby výzkumné organizace v programu podnikatelské vouchery: Tvorbu mobilní aplikace doporučili poradci BIC Plzeň řešit ve spolupráci s některou z výzkumných organizací v kraji. Pomohli také vyhledat vhodné odborné pracoviště, formulovat zadání a vyřídit žádost o dotaci.
  • Při financování záměru má klíčový význam kapitálový vstup investiční společnosti. K prvnímu kontaktu s investorem došlo na akci pořádané BIC Plzeň: Plzeňský podnikatelský kotel. Při dalším jednání pak sehrál významnou roli i podnikatelský plán, konzultovaný s poradci BIC Plzeň.

Publikováno: 05/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek