BIC Plzeň

BIC Reference

Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o.

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami průmyslových kartáčů pro různé oblasti použití. Díky 60% tržnímu podílu je největším výrobcem průmyslových kartáčů v České republice a na Slovensku.

www.kartacovnakolovec.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň spolupracovali s firmou na přípravě projektu inovace stávajících výrobních procesů firmy a přípravě investičního záměru pořízení moderního technologického zařízení. Jednalo se o pořízení  tříosého CNC dřevoobráběcího centra s rastrovým stolem pro formátování deskových materiálů a CNC frézy s automatickým zásobníkem nástrojů umožňující přesné vrtací a vyvrtávací operace.

Projekt inovace procesů a investiční záměr souvisel s rozvojovým plánem firmy, jehož cílem bylo získat zákazníky na trzích v SRN, Rakousku, Itálii. Zvládnutí nových zakázek vyžadovalo inovace a investice. .

Konzultanti BIC Plzeň spolupracovali na formulaci rozvojového záměru, rovněž zpracovali finanční plán a tržní analýzy jednotlivých regionů. Pro financování investic doporučili využít dotačního programu ROZVOJ Operačního programu Podnikání a inovace. Pomohli s  podáním žádosti o dotaci. Firma na realizaci záměru získala dotaci 2,25 mil.Kč.

Realizací projektu společnost Kartáčovna Koloveč výrazně rozšířila své technologické možnosti i výrobní kapacity a tím posílila svoji konkurenceschopnost. Byla vytvořena nová pracovní místa.

Publikováno: 5/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek