BIC Plzeň

BIC Reference

Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o.

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami průmyslových kartáčů pro různé oblasti použití. Díky 60% tržnímu podílu je největším výrobcem průmyslových kartáčů v České republice a na Slovensku.

www.kartacovnakolovec.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň spolupracovali s firmou na přípravě projektu inovace stávajících výrobních procesů firmy a přípravě investičního záměru pořízení moderního technologického zařízení. Jednalo se o pořízení  tříosého CNC dřevoobráběcího centra s rastrovým stolem pro formátování deskových materiálů a CNC frézy s automatickým zásobníkem nástrojů umožňující přesné vrtací a vyvrtávací operace.

Projekt inovace procesů a investiční záměr souvisel s rozvojovým plánem firmy, jehož cílem bylo získat zákazníky na trzích v SRN, Rakousku, Itálii. Zvládnutí nových zakázek vyžadovalo inovace a investice. .

Konzultanti BIC Plzeň spolupracovali na formulaci rozvojového záměru, rovněž zpracovali finanční plán a tržní analýzy jednotlivých regionů. Pro financování investic doporučili využít dotačního programu ROZVOJ Operačního programu Podnikání a inovace. Pomohli s  podáním žádosti o dotaci. Firma na realizaci záměru získala dotaci 2,25 mil.Kč.

Realizací projektu společnost Kartáčovna Koloveč výrazně rozšířila své technologické možnosti i výrobní kapacity a tím posílila svoji konkurenceschopnost. Byla vytvořena nová pracovní místa.

Publikováno: 5/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek