BIC Plzeň

BIC Reference

IZOS s.r.o.

Společnost IZOS s.r.o. se sídlem v Plzni je největším specializovaným výrobcem izolačních skel v ČR. Ve svých třech závodech se zabývá výrobou dvojskel a trojskel, která dodává výrobcům oken či stavebním firmám, ale také speciálních a bezpečnostních skel. Po technologické stránce patří společnost IZOS ke špičce nejen v ČR, ale i v EU a ve světě.

www.izosplzen.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Svůj technologický rozvoj podnik financuje zčásti též dotacemi poskytovanými v rámci programů podpory podnikání z veřejných zdrojů. Při tom opakovaně využívá poradenských služeb BIC Plzeň, zejména při zpracování žádostí o dotace a výběru dodavatelů v souladu s předepsanými pravidly.

S pomocí BIC Plzeň získal podnik dotace v celkové výši cca 150 mil. Kč na následující projekty:

  • Projekt „Inovace technologie výroby izolačních dvojskel“, realizovaný v letech 2005 – 2006, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPP). Umožnil výrobu izolačních dvojskel s využitím robota pro aplikaci flexibilních distančních pásek. Byl nominován na Podnikatelský projekt roku 2006.
  • Projekt „Výrobní hala a technologické vybavení pro opracování a kalení plochého skla“, realizovaný v letech 2006 – 2007, byl podpořen v grantovém schématu v opatření 1.1 SROP. Umožnil výrobu bezpečnostních kalených skel a v souvislosti s tím i vytvoření 20 nových pracovních míst.
  • Projekt „Modernizace a rozšíření technologie pro výrobu izolačních a kalených skel“, realizovaný v roce 2007, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Umožnil zefektivnit a zkvalitnit řadu výrobních operací: řezání skla, broušení hran, ohýbání distančních rámečků, vertikální kompletace izolačních skel.
  • Projekt „CONECO Bratislava“ byl podpořen v programu MARKETING (OPPI). V rámci projektu se společnost zúčastnila stavebních veletrhů CONECO v Bratislavě v letech 2010 a 2011 a získala nové stálé odběratele.
  • Projekt „Rozšíření technologie pro výrobu a opracování bezpečnostních skel“, realizovaný v roce 2009, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Umožnil rozšíření výrobního sortimentu o bezpečnostní laminovaná skla s folií.
  • Projekt „Modernizace technologie pro výrobu izolačních a bezpečnostních skel“, realizovaný v letech 2010 – 2011, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Přinesl zefektivnění a zkvalitnění práce při opracování skleněných tabulí (automatické čtyřstranné broušení, leštění, srážení hran, mytí), především ale umožnil automatizovanou výrobu dvoj-, troj- a čtyřskel pravoúhlých i zvláštních tvarů, s přesahem vnějšího skla (pro strukturální fasády, chladicí vitríny apod.).
  • Projekt „Linka pro automatizovanou výrobu izolačních skel“, realizovaný v letech 2012 – 2013, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Jeho obsahem bylo technologické vybavení nového výrobního závodu s vysokým
  • Projekt „Technologie pro výrobu izolačních a bezpečnostních skel“, realizovaný v letech 2013 – 2015, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Přinesl zefektivnění a zkvalitnění výroby, rozšíření výrobních možností např. o celoplošně barvení skla a vedl k vytvoření 5 pracovních míst.
  • Projekt „Linka pro automatizovanou výrobu izolačních a bezpečnostních skel včetně skel velkých formátů“, realizovaný v letech 2016 – 2017, byl podpořen v programu Technologie (OP PIK). Projekt kromě vytvoření řady pracovních míst a značného navýšení výrobní kapacity přinesl zejména významný posun v automatizaci celého výrobního procesu.
  • Na projekt „Digitalizace výroby izolačních skel“, realizovaný v letech 2019-2020, byla poskytnuta dotace v programu Technologie (OP PIK). Investice do automatického třídicího zásobníku, nové kompletační linky a řídicího systému, se kterým jsou všechna zařízení propojena v síti ethernet, přinese zásadní inovaci výrobního procesu ve smyslu konceptu Průmysl 4.0.

Aktualizováno: 2/2022

Spolupráce IZOS s BIC Plzeň

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek