BIC Plzeň

BIC Reference

IZOS s.r.o.

Společnost IZOS s.r.o. se sídlem v Plzni je největším specializovaným výrobcem izolačních skel v ČR. Ve svých třech závodech se zabývá výrobou dvojskel a trojskel, která dodává výrobcům oken či stavebním firmám, ale také speciálních a bezpečnostních skel. Po technologické stránce patří společnost IZOS ke špičce nejen v ČR, ale i v EU a ve světě.

www.izosplzen.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Svůj technologický rozvoj podnik financuje zčásti též dotacemi poskytovanými v rámci programů podpory podnikání z veřejných zdrojů. Při tom opakovaně využívá poradenských služeb BIC Plzeň, zejména při zpracování žádostí o dotace a výběru dodavatelů v souladu s předepsanými pravidly.

S pomocí BIC Plzeň získal podnik dotace v celkové výši cca 150 mil. Kč na následující projekty:

  • Projekt „Inovace technologie výroby izolačních dvojskel“, realizovaný v letech 2005 – 2006, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPP). Umožnil výrobu izolačních dvojskel s využitím robota pro aplikaci flexibilních distančních pásek. Byl nominován na Podnikatelský projekt roku 2006.
  • Projekt „Výrobní hala a technologické vybavení pro opracování a kalení plochého skla“, realizovaný v letech 2006 – 2007, byl podpořen v grantovém schématu v opatření 1.1 SROP. Umožnil výrobu bezpečnostních kalených skel a v souvislosti s tím i vytvoření 20 nových pracovních míst.
  • Projekt „Modernizace a rozšíření technologie pro výrobu izolačních a kalených skel“, realizovaný v roce 2007, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Umožnil zefektivnit a zkvalitnit řadu výrobních operací: řezání skla, broušení hran, ohýbání distančních rámečků, vertikální kompletace izolačních skel.
  • Projekt „CONECO Bratislava“ byl podpořen v programu MARKETING (OPPI). V rámci projektu se společnost zúčastnila stavebních veletrhů CONECO v Bratislavě v letech 2010 a 2011 a získala nové stálé odběratele.
  • Projekt „Rozšíření technologie pro výrobu a opracování bezpečnostních skel“, realizovaný v roce 2009, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Umožnil rozšíření výrobního sortimentu o bezpečnostní laminovaná skla s folií.
  • Projekt „Modernizace technologie pro výrobu izolačních a bezpečnostních skel“, realizovaný v letech 2010 – 2011, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Přinesl zefektivnění a zkvalitnění práce při opracování skleněných tabulí (automatické čtyřstranné broušení, leštění, srážení hran, mytí), především ale umožnil automatizovanou výrobu dvoj-, troj- a čtyřskel pravoúhlých i zvláštních tvarů, s přesahem vnějšího skla (pro strukturální fasády, chladicí vitríny apod.).
  • Projekt „Linka pro automatizovanou výrobu izolačních skel“, realizovaný v letech 2012 – 2013, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Jeho obsahem bylo technologické vybavení nového výrobního závodu s vysokým
  • Projekt „Technologie pro výrobu izolačních a bezpečnostních skel“, realizovaný v letech 2013 – 2015, byl podpořen v programu ROZVOJ (OPPI). Přinesl zefektivnění a zkvalitnění výroby, rozšíření výrobních možností např. o celoplošně barvení skla a vedl k vytvoření 5 pracovních míst.
  • Projekt „Linka pro automatizovanou výrobu izolačních a bezpečnostních skel včetně skel velkých formátů“, realizovaný v letech 2016 – 2017, byl podpořen v programu Technologie (OP PIK). Projekt kromě vytvoření řady pracovních míst a značného navýšení výrobní kapacity přinesl zejména významný posun v automatizaci celého výrobního procesu.
  • Na projekt „Digitalizace výroby izolačních skel“, realizovaný v letech 2019-2020, byla poskytnuta dotace v programu Technologie (OP PIK). Investice do automatického třídicího zásobníku, nové kompletační linky a řídicího systému, se kterým jsou všechna zařízení propojena v síti ethernet, přinese zásadní inovaci výrobního procesu ve smyslu konceptu Průmysl 4.0.

Aktualizováno: 2/2022

Spolupráce IZOS s BIC Plzeň

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek