BIC Plzeň

BIC Reference

ENROLL CZ spol. s. r. o.

je rodinná firma, která se od roku 1991 věnuje recyklaci a regeneraci odpadů. Společně s firmou MALCOM spol. s r.o. vyvinula nákladově efektivní zařízení pro regeneraci použitých průmyslových olejů a lubrikantů. Výstupem regenerace je vyčištěný olej, tedy výrobek, který je možno opětovně použít pro svůj účel. Zařízení je certifikováno TÜV a připraveno pro zavedení na trh. Přednostním zájmem firmy je uplatnění technologie na německém trhu.

www.enroll.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Získali jsme od BIC Plzeň stěžejní informace o probíhajících legislativních změnách

Firma ENROLL CZ spol. s r.o. je klientem BIC Plzeň, partnera sítě Enterprise Europe Network (EEN), od roku 2016, kdy navázala se sítí EEN kontakt a požádala její konzultantku o publikaci technologické nabídky pro své regenerační zařízení. Nabídka byla rozšířena mezi konzultanty EEN, kteří ji v zemích působnosti sítě nabídli svým klientům. Během komunikace se zahraničními klienty vyplynulo, že připravenost firemního prostředí pro uskutečňování změn směrem k důslednému naplňování nastavených cílů cirkulační ekonomiky ještě není úplná. V tomto bodě si firma uvědomila potřebu komplexní znalosti nově zaváděné evropské legislativy včetně související německé legislativy ve směru podpory regenerace a uskutečňování cirkulační ekonomiky. Jen tak bude připravena přesvědčivě argumentovat při nabídce své technologie na evropském trhu.

Firma ENROLL CZ se s konzultantkou BIC Plzeň dohodla na provedení rešerše dostupných evropských zdrojů týkajících se probíhajících legislativních změn v oblasti zpracování použitých průmyslových olejů a dále na zjištění, jakým způsobem je organizováno zpracování průmyslového odpadního oleje v Německu od jeho vzniku v průmyslových zařízeních přes jednotlivé způsoby jeho recyklace, včetně související daňové legislativy. Zájmem firmy ENROLL CZ bylo také získat ucelený přehled o současných světových východiscích pro uskutečňování cirkulační ekonomiky v oblasti průmyslových odpadních olejů.

“Díky Enterprise Europe Network jsme získali stěžejní informace o probíhajících legislativních změnách a souvisejícím vývoji na evropském trhu ve směru regenerace odpadních olejů a jejich navracení na trh jako nových produktů. Na základě toho můžeme při nabídce naší technologie na evropském trhu přesvědčivě argumentovat a naplňovat poslání cirkulární ekonomiky.”

Publikováno: 1/2019

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek