BIC Plzeň

BIC Reference

ENROLL CZ spol. s. r. o.

je rodinná firma, která se od roku 1991 věnuje recyklaci a regeneraci odpadů. Společně s firmou MALCOM spol. s r.o. vyvinula nákladově efektivní zařízení pro regeneraci použitých průmyslových olejů a lubrikantů. Výstupem regenerace je vyčištěný olej, tedy výrobek, který je možno opětovně použít pro svůj účel. Zařízení je certifikováno TÜV a připraveno pro zavedení na trh. Přednostním zájmem firmy je uplatnění technologie na německém trhu.

www.enroll.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Získali jsme od BIC Plzeň stěžejní informace o probíhajících legislativních změnách

Firma ENROLL CZ spol. s r.o. je klientem BIC Plzeň, partnera sítě Enterprise Europe Network (EEN), od roku 2016, kdy navázala se sítí EEN kontakt a požádala její konzultantku o publikaci technologické nabídky pro své regenerační zařízení. Nabídka byla rozšířena mezi konzultanty EEN, kteří ji v zemích působnosti sítě nabídli svým klientům. Během komunikace se zahraničními klienty vyplynulo, že připravenost firemního prostředí pro uskutečňování změn směrem k důslednému naplňování nastavených cílů cirkulační ekonomiky ještě není úplná. V tomto bodě si firma uvědomila potřebu komplexní znalosti nově zaváděné evropské legislativy včetně související německé legislativy ve směru podpory regenerace a uskutečňování cirkulační ekonomiky. Jen tak bude připravena přesvědčivě argumentovat při nabídce své technologie na evropském trhu.

Firma ENROLL CZ se s konzultantkou BIC Plzeň dohodla na provedení rešerše dostupných evropských zdrojů týkajících se probíhajících legislativních změn v oblasti zpracování použitých průmyslových olejů a dále na zjištění, jakým způsobem je organizováno zpracování průmyslového odpadního oleje v Německu od jeho vzniku v průmyslových zařízeních přes jednotlivé způsoby jeho recyklace, včetně související daňové legislativy. Zájmem firmy ENROLL CZ bylo také získat ucelený přehled o současných světových východiscích pro uskutečňování cirkulační ekonomiky v oblasti průmyslových odpadních olejů.

“Díky Enterprise Europe Network jsme získali stěžejní informace o probíhajících legislativních změnách a souvisejícím vývoji na evropském trhu ve směru regenerace odpadních olejů a jejich navracení na trh jako nových produktů. Na základě toho můžeme při nabídce naší technologie na evropském trhu přesvědčivě argumentovat a naplňovat poslání cirkulární ekonomiky.”

Publikováno: 1/2019

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek