BIC Plzeň

BIC Reference

ELSIN spol. s r.o.

ELSIN spol. s r.o. je česká firma, která se svým korejským partnerem přináší na evropský trh unikátní zkušenosti a metody v oboru špičkových technologií zaměřených na záchranu dat a servis výrobků s LCD. V prvních letech po svém založení společnost ELSIN využívala prostory BIC Plzeň na Borských polích.

www.elsin.cz

Rozhovor s jednatelem společnosti

Jak Vaše společnost v Plzni začínala?

Společnost ELSIN byla založena v září 2005 jako evropské středisko pro specializované služby v oboru oprav LCD obrazovek a jako laboratoř na záchranu dat. Know-how poskytl náš korejský partner, který je jedničkou v oboru na korejském trhu. Při založení firmy jsme využili služby BIC Plzeň, jak při hledání vhodných prostor, tak při získání financí na nákup špičkové a v ČR unikátní technologie za několik milionů korun. Díky asistenci BIC při zpracování žádosti o půjčku jsme získali půjčku rychle a s vynaložením minima času.

Jak se společnost dále rozvíjela a co v současné době nabízí svým zákazníkům?

Již brzy po zahájení činnosti naší firmy nám původní pronajaté prostory nestačily a bylo nutné rozšíření v rámci objektů BIC Plzeň. V roce 2010, v souvislosti s nákupem dalších technologií pro obrazovky až do rozměru 65“ a s požadavky nových zákazníků, musela firma řešit otázku dalších prostor, a to už se jednalo o rozlohu, která nebyla v areálu BIC Plzeň k dispozici. Byla tedy ukončena inkubační fáze a přestěhovali jsme se do nových prostor, stále v rámci průmyslové zóny Borská pole, kde jsme si pronajali plochu přes 500m2. V těchto prostorách jsme podnikali až do konce 2015, kdy jsme se přestěhovali do dvojnásobných prostor v areálu GES v Plzni na Lochotíně. Hlavním důvodem k přestěhování je stále rostoucí rozměr LCD obrazovek jejichž servis je naším hlavním oborem i rozšiřování dalších aktivit kterými jsou záchrana dat z paměťových medií, prodej/e-shop LCD obrazovek a opravy náročných průmyslových přístrojů.

Po 6 letech činnosti se ELSIN odpoutal od svého korejského partnera a jako plně česká firma nyní poskytuje servisní služby v několika oborech pro zákazníky v Evropě i v Asii. V současné době ELSIN zaměstnává i s externími spolupracovníky přes 25 pracovníků v oborech:

Servis LCD obrazovek – ELSIN je jediná firma v ČR, která vlastní technologické vybavení pro opravy LCD s kapacitou přes 30 tisíc obrazovek ročně a rozměrech LCD panelů od 8“ do 65“. Díky špičkové technologii včetně čistého prostoru „cleanroom“ o rozloze téměř 200m2, je schopna provádět i nejsložitější opravy LCD. Vyvíjí i vlastní řešení a zařízení pro servis LCD obrazovek.

Záchrana a obnova dat – ELSIN jako špičková laboratoř pro práci s daty na paměťových mediích disponuje nejen rozsáhlým čistým prostorem, ale i speciálním software a zařízením, které umožňuje přistupovat k harddisku v režimu výrobce, a tím ovládat, ovlivňovat a třeba i obcházet funkce zařízení. Mezi naše velké výhody patří rozsáhlý sklad více než deseti tisíc harddisků různých typů, jejichž části se v procesu záchrany využívají. Mobilní servisní stanice umožňuje provádět zásah kdekoliv přímo u zákazníka.

Prodej LCD displejů a dílů pro LCD – ELSIN nabízí a dodává LCD displeje a speciální náhradní díly zákazníkům v ČR i v Evropě. Zájem servisů a jednotlivců je zvláště o notebookové LCD panely. Zvláštní službou jsou speciální díly pro malé série a zákaznické aplikace, které dodáváme výrobcům LCD výrobků.

Opravy průmyslových elektronických přístrojů – špičkové znalosti svých pracovníků ELSIN využívá pro opravy průmyslových přístrojů (mobilní terminály pro čtení čárových kódů, průmyslové aplikace s LCD obrazovkami apod.) a pro specializovaný servis pro firemní zákazníky.

Kdo jsou Vaši zákazníci po 10 letech činnosti vaší firmy?

Významnými zákazníky jsou výrobci a distributoři LCD výrobků, servisní organizace, ale i jednotlivci jak v ČR a Evropě, tak i v Asii. Přes 10 let jsme servisním partnerem významného čínského výrobce LCD panelů pro kterého organizujeme opravy a distribuci LCD po celé Evropě. Důležitým partnerem je i evropská firma, pro kterou rezervujeme měsíční kapacitu přes 2000 notebookových LCD  panelů. Významnou a stále rostoucí skupinou zákazníků jsou výrobci LCD výrobků v Česku. Jsme pružná firma a jak název ELSIN – Electronic Services&Solutions napovídá, zákazníci mohou požadovat a očekávat širokou nabídku služeb a zákaznicky orientovaná řešení „na míru“. V letošním roce uplynulo 10 let od zahájení činnosti firmy ELSIN. Rozvoj firmy byl zaměřen spíše do hloubky neboli na zkvalitňování činností v jednotlivých oborech. Portfolio zákazníků se stabilizovalo a tržby se významně zvýšily. Podnikání v elektronice je ale velmi dynamické a obtížně předvídatelné a je třeba se stále připravovat na změny. Bill Gates svým zaměstnancům stále připomínal „nezapomeňte, že jsme 2 roky od bankrotu“. To v případě, že zavládne uspokojení se současným stavem.

V čem vidíte přínos Vaší spolupráce s BIC Plzeň?

Spolupráce pro nás byla důležitá především na začátku. Po rozhodnutí o založení firmy ELSIN v červenci 2005 během naší návštěvy Koreje, byly již v srpnu připraveny prostory BIC k nastěhování a 15. září jsme zahájili zkušební činnost. Pružnost, rychlost a vstřícné jednání ostatně provázely celou naší spolupráci s pracovníky BIC. Ale i v současné době využíváme možnosti zúčastnit se některých vzdělávacích a informačních akcí, které BIC Plzeň připravuje. Oceňujeme také kvalifikované informace o aktuálních možnostech získaní podpory z vhodných evropských programů – i když jsme se zatím nerozhodli pro podání nějaké žádosti, je pro nás důležité, že víme, kam se v případě potřeby obrátit.

Děkujeme za rozhovor. 

Publikováno: 05/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek