BIC Plzeň

BIC Reference

ELLA-CS, s.r.o.

Společnost je výrobcem několika celosvětově unikátních zdravotnických prostředků. Specializuje se především na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Portfolio zahrnuje stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální.

www.ellacs.eu

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Zástupce společnosti ELLA-CS využil možnosti se zúčastnit v roce 2005 mezinárodní akce „Medical Event“ v Linci, která byla zaměřena na podporu spolupráce v oblasti zdravotnické techniky a na jejíž organizaci se podílel BIC Plzeň. Konzultanti BIC Plzeň zde poskytovali asistenci účastníkům při přípravě na akci.

Díky účasti na akci navázala firma spolupráci s představitelem rakouského L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy, který prezentoval svoji představu využití stentů z biodegradabilního materiálu jako náhrady kovových stentů používaných pro léčbu nemocí gastrointestinálního traktu. Na základě požadavků následně společnost ELLA-CS identifikovala vhodný biodegradabilní materiál a vyvinula prototyp stentu. Ten byl pak ověřován v Boltzmannově institutu a na základě provedených testů získala ELLA-CS pro stent certifikát CE. Hlavní výhodou nového stentu z biodegradabilního materiálu je, že po jeho aplikaci odpadá nutnost jeho opětovného vyjmutí.

Publikováno: 5/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek