BIC Plzeň

BIC Reference

ELLA-CS, s.r.o.

Společnost je výrobcem několika celosvětově unikátních zdravotnických prostředků. Specializuje se především na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Portfolio zahrnuje stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální.

www.ellacs.eu

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Zástupce společnosti ELLA-CS využil možnosti se zúčastnit v roce 2005 mezinárodní akce „Medical Event“ v Linci, která byla zaměřena na podporu spolupráce v oblasti zdravotnické techniky a na jejíž organizaci se podílel BIC Plzeň. Konzultanti BIC Plzeň zde poskytovali asistenci účastníkům při přípravě na akci.

Díky účasti na akci navázala firma spolupráci s představitelem rakouského L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy, který prezentoval svoji představu využití stentů z biodegradabilního materiálu jako náhrady kovových stentů používaných pro léčbu nemocí gastrointestinálního traktu. Na základě požadavků následně společnost ELLA-CS identifikovala vhodný biodegradabilní materiál a vyvinula prototyp stentu. Ten byl pak ověřován v Boltzmannově institutu a na základě provedených testů získala ELLA-CS pro stent certifikát CE. Hlavní výhodou nového stentu z biodegradabilního materiálu je, že po jeho aplikaci odpadá nutnost jeho opětovného vyjmutí.

Publikováno: 5/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek