BIC Plzeň

BIC Reference

ELLA-CS, s.r.o.

Společnost je výrobcem několika celosvětově unikátních zdravotnických prostředků. Specializuje se především na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Portfolio zahrnuje stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální.

www.ellacs.eu

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Zástupce společnosti ELLA-CS využil možnosti se zúčastnit v roce 2005 mezinárodní akce „Medical Event“ v Linci, která byla zaměřena na podporu spolupráce v oblasti zdravotnické techniky a na jejíž organizaci se podílel BIC Plzeň. Konzultanti BIC Plzeň zde poskytovali asistenci účastníkům při přípravě na akci.

Díky účasti na akci navázala firma spolupráci s představitelem rakouského L. Boltzmann Institute for Operative Laparoscopy, který prezentoval svoji představu využití stentů z biodegradabilního materiálu jako náhrady kovových stentů používaných pro léčbu nemocí gastrointestinálního traktu. Na základě požadavků následně společnost ELLA-CS identifikovala vhodný biodegradabilní materiál a vyvinula prototyp stentu. Ten byl pak ověřován v Boltzmannově institutu a na základě provedených testů získala ELLA-CS pro stent certifikát CE. Hlavní výhodou nového stentu z biodegradabilního materiálu je, že po jeho aplikaci odpadá nutnost jeho opětovného vyjmutí.

Publikováno: 5/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek