BIC Plzeň

BIC Reference

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály.

www.dentaplzen.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Jednatelka společnosti DENTA-Centrum zubní péče s.r.o., MUDr. Eva Tuzarová, pracuje jako zubní lékařka více než 25 let. Její tým využívá nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. „Zajímalo nás, jak poskytnout tu nejlepší péči pacientovi při co nejmenším zatížení našeho pohybového aparátu,“ říká MUDr. Eva Tuzarová. Ošetření pacienta stojí totiž zubního lékaře hodně fyzické síly. K náročnému výkonu je přitom třeba se správně postavit, a to doslova.

Oceňujeme nízkou míru administrativy Plzeňských podnikatelských voucherů

Z tohoto důvodu se obrátila na pracovníky laboratoře technologického plánování výroby Regionálního technologického institutu při Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci projektu podpořeného z programu Plzeňské podnikatelské vouchery bylo provedeno hodnocení fyzické náročnosti provádění různých zákroků.

„Zaměřili jsme se na to, jaké pracovní polohy zubař zaujímá během ošetření zubních kanálků, primárních kazů anebo při výměně nevyhovujících výplní. Z výsledků měření vyplynulo, že při řadě výkonů má lékař nevhodně postavená ramena či lokty. Proto jsme navrhli, jak tyto polohy kompenzovat volbou vhodné polohy sedu,“ říká Ing. Marek Bureš, Ph.D., vedoucí laboratoře technologického plánování výroby. „Z analýz také vyplynulo, že by se zubní lékaři měli v maximální možné míře orientovat na využívání dentálního mikroskopu. Během práce s ním došlo k prokazatelnému zlepšení úhlů v oblasti bederní páteře, ramen a loktů,“ dodává Marek Bureš.

Výsledky spolupráce s laboratoří technologického plánování lékaři ihned přenesli do způsobu ošetřování pacienta. „Zjistili jsme, které momenty jsou pro nás rizikové, jaké pozice jsou nevhodné a způsobují přílišnou zátěž organismu. To nám pomůže se těmto situacím vyvarovat, zvýšit efektivitu naší práce a v dlouhodobém měřítku snad i pozitivně ovlivnit náš pohybový aparát. Nyní se snažíme si zjištěná doporučení správně zažít. Věříme, že naše praxe a postupy budou příkladem i pro další zubní ordinace v České republice,“ doplňuje MUDr. Eva Tuzarová.

A jak společnost vnímá dotační podporu města Plzně? „Plzeňské vouchery se nám velmi osvědčily. Pro nás to byla první zkušenost s čerpáním finanční podpory, a proto oceňujeme relativně nízkou míru administrativy. Realizace projektu nám pomohla nejen v získání informací a výstupů, ale i v ověření, zda jsou pro naši společnost obdobné programy podpory relevantní a zda tedy můžeme uvažovat i o dalších programech,“ uzavírá MUDr. Eva Tuzarová.

Publikováno 10/2021

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek