BIC Plzeň

BIC Reference

COMTES FHT a.s.

COMTES FHT patří mezi přední evropské výzkumné organizace.  Zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech jako je  strojírenstvíautomobilový průmysl a energetika.

www.comtesfht.cz

Jak výzkumné centrum využilo služby BIC Plzeň?

Výzkumné centrum COMTES FHT projevilo zájem o rozšíření mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti materiálových technologií s bavorskými firmami. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network, která podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti technologií, výzkumu a vývoje. S bavorskou organizací Bayern Innovativ, partnerem této sítě na německé straně, BIC Plzeň připravil a zorganizoval misi vybraných zástupců bavorských firem a výzkumných institucí do výzkumného centra COMTES FHT.

Za bavorskou stranu se zúčastnili zástupci například z firmy Scherdel zabývající se vývojem a zpracováním materiálů pro automobilový průmysl nebo z Fraunhoferova institutu – centra pro vysokoteplotní materiály. Z plzeňského regionu se kromě zástupců výzkumného centra COMTES FHT zúčastnili i odborníci z dalších firem zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti materiálů.

V průběhu dvoudenní akce proběhla prezentace konkrétních námětů možné spolupráce mezi jednotlivými účastníky, prohlídka laboratoří  společnosti COMTES FHT, byly prezentovány programy na podporu česko-německé spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Mise umožnila navázat kontakty, ukázat kapacity na české straně a otevřela tak prostor pro další jednání českých a německých účastníků již o konkrétních projektech či službách.

Organizace akcí pro navázání kontaktů českých firem a zahraničních subjektů pro rozvoj jejich spolupráce ve výzkumu a vývoji je jednou ze služeb, které nabízí BIC Plzeň v rámci sítě Entrerprise Europe Network.

Publikováno: 11/2017

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek