BIC Plzeň

BIC Reference

COMTES FHT a.s.

COMTES FHT patří mezi přední evropské výzkumné organizace.  Zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech jako je  strojírenstvíautomobilový průmysl a energetika.

www.comtesfht.cz

Jak výzkumné centrum využilo služby BIC Plzeň?

Výzkumné centrum COMTES FHT projevilo zájem o rozšíření mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti materiálových technologií s bavorskými firmami. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network, která podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti technologií, výzkumu a vývoje. S bavorskou organizací Bayern Innovativ, partnerem této sítě na německé straně, BIC Plzeň připravil a zorganizoval misi vybraných zástupců bavorských firem a výzkumných institucí do výzkumného centra COMTES FHT.

Za bavorskou stranu se zúčastnili zástupci například z firmy Scherdel zabývající se vývojem a zpracováním materiálů pro automobilový průmysl nebo z Fraunhoferova institutu – centra pro vysokoteplotní materiály. Z plzeňského regionu se kromě zástupců výzkumného centra COMTES FHT zúčastnili i odborníci z dalších firem zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti materiálů.

V průběhu dvoudenní akce proběhla prezentace konkrétních námětů možné spolupráce mezi jednotlivými účastníky, prohlídka laboratoří  společnosti COMTES FHT, byly prezentovány programy na podporu česko-německé spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Mise umožnila navázat kontakty, ukázat kapacity na české straně a otevřela tak prostor pro další jednání českých a německých účastníků již o konkrétních projektech či službách.

Organizace akcí pro navázání kontaktů českých firem a zahraničních subjektů pro rozvoj jejich spolupráce ve výzkumu a vývoji je jednou ze služeb, které nabízí BIC Plzeň v rámci sítě Entrerprise Europe Network.

Publikováno: 11/2017

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek