BIC Plzeň

BIC Reference

CIE s.r.o.

Společnost CIE s.r.o. (Centre for Industrial Engineering) poskytuje průmyslovým podnikům nástroje a služby, které jim napomáhají ke zvyšování efektivity, bezpečnosti a výkonnosti výrobních systémů. Byla založena v roce 2014 se záměrem implementovat nejmodernější technologie a metody z oblasti plánování a řízení výroby, logistiky, ergonomie, automatizace a dalších. Svou specifickou přednost staví na dlouhodobé spolupráci s Katedrou průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

www.cie-group.cz

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň

Svoji činnost začínala v kancelářských prostorách podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň.

S poradci BIC Plzeň konzultovala možnosti podpory spolupráce se ZČU na nástroji pro hodnocení dlouhodobého vlivu pracovní činnosti na zdraví pracovníků průmyslových podniků. Společně byl koncipován a formulován projekt, na který se podařilo získat dotaci v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK). Během dvou let tak byl díky přeneseným znalostem z oboru ergonomie a pracovního lékařství vytvořen software, s jehož pomocí lze posoudit, zda může určité pracoviště způsobit nemoci z povolání. Poradci pomohli i při plnění povinností příjemce podpory: při evidenci osobních nákladů, při zpracování zápisů z řídicích schůzí, při řešení změn harmonogramu, dílčích výstupů a personálního zajištění projektu i při vyúčtování jednotlivých etap a sepsání závěrečné zprávy.

Spolupráci s BIC hodnotím jako velmi přínosnou

Na základě předešlého úspěchu se rozhodla spolupracovat s konzultanty BIC Plzeň na dalších společných projektech se ZČU, které umožní aplikaci technologií virtuální a rozšířené reality ve výrobních firmách pro účely zaučování pracovníků, školení bezpečnosti práce, servisu složitých zařízení apod.

S pomocí konzultantů BIC Plzeň zpracovala návrh projektu s názvem Školení záchranného systému ve virtuální realitě, na který podala žádost o podporu do 2. veřejné soutěže programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Návrh se umístil mezi čtyřmi nejlepšími projekty z celé České republiky.

“Znalosti a zodpovědný přístup BIC se ukázaly zcela zásadní pro úspěšné zvládnutí dotačního projektu.“ Ing. Marek Bárdy, Ph.D., majitel a jednatel

Publikováno: 03/2020

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek