BIC Plzeň

BIC Reference

CIE s.r.o.

Společnost CIE s.r.o. (Centre for Industrial Engineering) poskytuje průmyslovým podnikům nástroje a služby, které jim napomáhají ke zvyšování efektivity, bezpečnosti a výkonnosti výrobních systémů. Byla založena v roce 2014 se záměrem implementovat nejmodernější technologie a metody z oblasti plánování a řízení výroby, logistiky, ergonomie, automatizace a dalších. Svou specifickou přednost staví na dlouhodobé spolupráci s Katedrou průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

www.cie-group.cz

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň

Svoji činnost začínala v kancelářských prostorách podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň.

S poradci BIC Plzeň konzultovala možnosti podpory spolupráce se ZČU na nástroji pro hodnocení dlouhodobého vlivu pracovní činnosti na zdraví pracovníků průmyslových podniků. Společně byl koncipován a formulován projekt, na který se podařilo získat dotaci v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK). Během dvou let tak byl díky přeneseným znalostem z oboru ergonomie a pracovního lékařství vytvořen software, s jehož pomocí lze posoudit, zda může určité pracoviště způsobit nemoci z povolání. Poradci pomohli i při plnění povinností příjemce podpory: při evidenci osobních nákladů, při zpracování zápisů z řídicích schůzí, při řešení změn harmonogramu, dílčích výstupů a personálního zajištění projektu i při vyúčtování jednotlivých etap a sepsání závěrečné zprávy.

Spolupráci s BIC hodnotím jako velmi přínosnou

Na základě předešlého úspěchu se rozhodla spolupracovat s konzultanty BIC Plzeň na dalších společných projektech se ZČU, které umožní aplikaci technologií virtuální a rozšířené reality ve výrobních firmách pro účely zaučování pracovníků, školení bezpečnosti práce, servisu složitých zařízení apod.

S pomocí konzultantů BIC Plzeň zpracovala návrh projektu s názvem Školení záchranného systému ve virtuální realitě, na který podala žádost o podporu do 2. veřejné soutěže programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Návrh se umístil mezi čtyřmi nejlepšími projekty z celé České republiky.

„Znalosti a zodpovědný přístup BIC se ukázaly zcela zásadní pro úspěšné zvládnutí dotačního projektu.“ Ing. Marek Bárdy, Ph.D., majitel a jednatel

Publikováno: 03/2020

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek