BIC Plzeň

BIC Reference

Bekwood

Začínající podnikatel vyvinul vlastní technologii na výrobu dřevěných rámečků pro sluneční i dioptrické brýle, které mají díky použití netradičního materiálu pozoruhodný vzhled i funkční vlastnosti.

www.bekwood.com

Jak klient využil služeb BIC Plzeň?

Při zvažování, zda se uvedené podnikatelské činnosti věnovat naplno a jak při tom postupovat, se začínající podnikatel obrátil na BIC Plzeň a využil následující služby:

  • Konzultace nad podnikatelským záměrem, spočívající v pojmenování jeho klíčových bodů (metoda lean canvas), nalezení silných a slabých stránek záměru.
  • Návrh, jak pracovat se zákaznickými segmenty, zjistit jejich potřeby a podle nich sestavit mix marketingových nástrojů. Společné konzultace o jednotlivých segmentech.
  • Poradci navrhli firmě na míru nástroj pro podrobné plánování příjmů a výdajů.

Publikováno: 5/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek