BIC Plzeň

BIC Reference

Bekwood

Začínající podnikatel vyvinul vlastní technologii na výrobu dřevěných rámečků pro sluneční i dioptrické brýle, které mají díky použití netradičního materiálu pozoruhodný vzhled i funkční vlastnosti.

www.bekwood.com

Jak klient využil služeb BIC Plzeň?

Při zvažování, zda se uvedené podnikatelské činnosti věnovat naplno a jak při tom postupovat, se začínající podnikatel obrátil na BIC Plzeň a využil následující služby:

  • Konzultace nad podnikatelským záměrem, spočívající v pojmenování jeho klíčových bodů (metoda lean canvas), nalezení silných a slabých stránek záměru.
  • Návrh, jak pracovat se zákaznickými segmenty, zjistit jejich potřeby a podle nich sestavit mix marketingových nástrojů. Společné konzultace o jednotlivých segmentech.
  • Poradci navrhli firmě na míru nástroj pro podrobné plánování příjmů a výdajů.

Publikováno: 5/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek