ARDAT Systems s.r.o.

Činnost společnosti Ardat Systems s.r.o. zahájil v roce 2014 zkušený výzkumně-vývojový pracovník, aby realizoval a komerčně využil své inovační myšlenky a záměry. Firma se zabývá specializovanými výpočty a vývojem výpočetního softwaru - systémů pro fyzikální výpočty, zejména v oblasti termomechaniky, termodynamiky a mechaniky tekutin – pro výrobce energetických zařízení a další průmyslové podniky. Nabízí například návrhy turbínových lopatek a stupňů, výpočty termodynamických cyklů, CFD a pevnostní výpočty. Má také zkušenosti s průmyslovou automatizací, měřicími a řídicími systémy.

Jaké služby klient využil?

Při konzultaci v BIC Plzeň byly společně vytipovány dotační programy vhodné i pro začínající firmy. Poradci pomohli také se zpracováním žádostí o podporu.

  • Projekt „Aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů“ - firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „CFD výpočet turbínových lopatek“ -  firma získala podporu v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 na odborné služby výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni.
  • Projekt „Snímač tlakové diference“ - firma získala podporu v dotačním titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 na odborné služby Regionálního inovačního centra elektrotechniky ZČU v Plzni.
  • Projekt „Software pro matematické modelování proudění tekutin" - firmě byla schválena podpora v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) na přenos znalostí z výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) ZČU v Plzni. Jeho cílem je vyvinout software implementující metodu konečných prvků s vyšším řádem přesnosti pro výpočet proudění kolem obtékaných těles, zejména lopatek turbostrojů.

Publikováno: 5/2016


Kategorie Financování začátku podnikání

Podobné reference

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:10 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce