BIC Plzeň

BIC Reference

AM-CME s.r.o.

Optimalizace návrhu řešení potrubního systému pro spalovny odpadů

Plzeňská společnost AM-CME s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb a dodává energetická, velká, dopravní, transportní i průmyslová zařízení a zaměřuje se na stavbu speciálních ocelových konstrukcí. Svoji činnost zahájila v roce 2001 a od té doby nasbírala bohaté zkušenosti s realizací zakázek po celém světe – ať už projektem spalovny odpadů na Havaji, výrobou trubek v USA, projektem ropných plošin u Nového Zélandu a Norska, či například zlatého dolu v Jižní Africe.

www.amcme.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Inovační vouchery z OP PIK

Záměrem společnosti AM-CME s.r.o., se kterým se obrátila na Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, bylo inovovat proces navrhování potrubního systému pro spalovny odpadů. Protože hlavní inovace spočívala v návrhu 3D parametrického modelu a optimalizaci dílčích prvků, kterou společnost nebyla schopná zajistit vlastními kapacitami, obrátila se na odborné pracovníky Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

„Spolupráce s RTI ZČU byla velmi prospěšná a přinesla mnoho vylepšení a zefektivnění v oblasti optimalizace návrhu řešení potrubního systému,“ hodnotí Aleš Louda, zástupce společnosti AM-CME s.r.o.

Výsledná inovace přinese řadu dílčích inovací, které naleznou své uplatnění v praxi

Konzultanti Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň společnosti AM-CME s.r.o. poté pomohli se zpracováním žádosti o podporu na nákup služeb od výzkumné organizace, i s úspěšným vyřízením žádosti o platbu tohoto projektu.

„Spolupráce s BIC Plzeň byla na velmi vysoké úrovni, konzultanti BIC Plzeň nám poskytli profesionální podporu při vyřízení veškeré administrativy pro poskytovatele a taktéž pro řešitele,“ dodává Aleš Louda.

Výstupem projektu, na který společnost AM-CME s.r.o. získala inovační voucher a který byl finančně podpořen dotací ze stejnojmenného programu (v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), je plně parametrický 3D model. S jeho pomocí může společnost navrhovat potrubní systém pro spalovny odpadů a adaptovat jej na konkrétní podmínky – a to vše podstatně rychleji, což významně sníží celkovou dobu dodávky projektu.

Plzeňské podnikatelské vouchery

Společnost AM-CME s.r.o. také využila program Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2019. V rámci projektu „Inovace výroby speciálně tvarovaného potrubí“ spolupracovali s Regionálním technologickým institutem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni na návrhu produktu Augmentor Tube, který vede spaliny leteckých motorů. Práce spočívala v řešení jednotlivých segmentů produktu, ať už pomocí MKP výpočtů, analýz či optimalizováním procesu montáže a transportu. Výsledky projektu umožňují snížit náklady na výrobu, a to zmenšením spotřeby materiálu, zkrácením času výroby, zrychlením realizace zakázek a v neposlední řadě zlepšením technické kvality výrobku.

Konzultační služby pro podnikání v zahraničí

Firma využila konzultačních služeb pracovníků sítě Enterprise Europe Network v oblasti vysílání zaměstnanců.

Aktualizováno: 7/2020

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek