BIC Plzeň

BIC Reference

AM-CME s.r.o.

Optimalizace návrhu řešení potrubního systému pro spalovny odpadů

Plzeňská společnost AM-CME s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb a dodává energetická, velká, dopravní, transportní i průmyslová zařízení a zaměřuje se na stavbu speciálních ocelových konstrukcí. Svoji činnost zahájila v roce 2001 a od té doby nasbírala bohaté zkušenosti s realizací zakázek po celém světe – ať už projektem spalovny odpadů na Havaji, výrobou trubek v USA, projektem ropných plošin u Nového Zélandu a Norska, či například zlatého dolu v Jižní Africe.

www.amcme.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Inovační vouchery z OP PIK

Záměrem společnosti AM-CME s.r.o., se kterým se obrátila na Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, bylo inovovat proces navrhování potrubního systému pro spalovny odpadů. Protože hlavní inovace spočívala v návrhu 3D parametrického modelu a optimalizaci dílčích prvků, kterou společnost nebyla schopná zajistit vlastními kapacitami, obrátila se na odborné pracovníky Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

„Spolupráce s RTI ZČU byla velmi prospěšná a přinesla mnoho vylepšení a zefektivnění v oblasti optimalizace návrhu řešení potrubního systému,“ hodnotí Aleš Louda, zástupce společnosti AM-CME s.r.o.

Výsledná inovace přinese řadu dílčích inovací, které naleznou své uplatnění v praxi

Konzultanti Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň společnosti AM-CME s.r.o. poté pomohli se zpracováním žádosti o podporu na nákup služeb od výzkumné organizace, i s úspěšným vyřízením žádosti o platbu tohoto projektu.

„Spolupráce s BIC Plzeň byla na velmi vysoké úrovni, konzultanti BIC Plzeň nám poskytli profesionální podporu při vyřízení veškeré administrativy pro poskytovatele a taktéž pro řešitele,“ dodává Aleš Louda.

Výstupem projektu, na který společnost AM-CME s.r.o. získala inovační voucher a který byl finančně podpořen dotací ze stejnojmenného programu (v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), je plně parametrický 3D model. S jeho pomocí může společnost navrhovat potrubní systém pro spalovny odpadů a adaptovat jej na konkrétní podmínky – a to vše podstatně rychleji, což významně sníží celkovou dobu dodávky projektu.

Plzeňské podnikatelské vouchery

Společnost AM-CME s.r.o. také využila program Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2019. V rámci projektu „Inovace výroby speciálně tvarovaného potrubí“ spolupracovali s Regionálním technologickým institutem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni na návrhu produktu Augmentor Tube, který vede spaliny leteckých motorů. Práce spočívala v řešení jednotlivých segmentů produktu, ať už pomocí MKP výpočtů, analýz či optimalizováním procesu montáže a transportu. Výsledky projektu umožňují snížit náklady na výrobu, a to zmenšením spotřeby materiálu, zkrácením času výroby, zrychlením realizace zakázek a v neposlední řadě zlepšením technické kvality výrobku.

Konzultační služby pro podnikání v zahraničí

Firma využila konzultačních služeb pracovníků sítě Enterprise Europe Network v oblasti vysílání zaměstnanců.

Aktualizováno: 7/2020

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek