BIC Plzeň

BIC Reference

AFRY CZ, s.r.o.

Společnost  AFRY CZ, s.r.o. (dříve AF – Engineering) sídlí od června roku 2012 v prostorech Vědeckotechnického parku (VTP) na Borských polích. Byla založena v roce 2004 jako první česká pobočka švédské nadnárodní společnosti AF AB, která je světovým lídrem v poskytování technických služeb v oblasti energetiky, průmyslu, infrastruktury a technologií. V současné době má své pobočky v 25 zemích světa, kde pracuje celkem přes sedm a půl tisíce zaměstnanců.

www.afry.com

Rozhovor se zástupcem vedení společnosti v ČR

Jak Vaše společnost vznikla a jak se dále rozvíjí?

Naše společnost vznikla odštěpením od privátní firmy CAD-PLAN s.r.o., která byla od roku 1997 jedním z prvních klientů BIC Plzeň, a jejímž jsem byl od roku 1999 jednatelem a menšinovým společníkem. Důvodem odštěpení byl rozdílný názor na další rozvoj společnosti oproti většinovým německým společníkům. Z mnoha nabídek jsme si pak vybrali jako partnera právě švédskou nadnárodní společnost AF AB, a to zejména s perspektivou dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti. V roce 2004 jsme začali s osmi zaměstnanci, dnes jich máme třicet pět ve dvou pobočkách v Plzni a Brně, přičemž plánujeme další rozvoj na Slovensko.

Mottem naší nadnárodní společnosti je „Innovation by Experience“, s čímž se plně ztotožňujeme. Chceme stále nabízet našim zákazníkům inovativní řešení s využitím našich vlastních zkušeností a též více než stoletých zkušeností naší mateřské společnosti.

Komu jsou Vaše služby určeny?

Hlavním předmětem našeho podnikání je projektování ve strojírenství s pomocí 3D databázových systémů. Tato technologie umožňuje vyprojektování počítačového modelu před vlastním zahájením stavby, čímž lze optimalizovat koordinaci výstavby a minimalizovat tím čas a náklady.

V posledních letech jsme se orientovali zejména na energetické stavby, např. rekonstrukce a výstavbu nových energetických zdrojů pro ČEZ, ale taktéž jsme byli partnerem francouzsko-německé společnosti Areva pro výstavbu nových jaderných bloků ve Finsku, Francii a Číně. Našimi zákazníky jsou však i firmy podnikající v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, jak v ČR, tak i v zahraničí.

V čem vidíte přínos umístění Vašich aktivit v prostorách VTP?

Kancelářské prostory na špičkové evropské úrovni, které nám byly přizpůsobené na míru

Koncem roku 2003 jsme opustili prostory podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň na Borských polích a přestěhovali sídlo firmy do středu města. Jelikož jsme firmou pracující dynamicky na základě projektového řízení, potřebujeme moderní flexibilní prostředí. S postupným růstem firmy už nám prostředí v historickém středu města přestalo vyhovovat, tudíž jsme připravili v roce 2011 projekt relokace firmy, kde jsme vyhodnotili všechny dostupné lokality na území města Plzně. Projekt 2. etapy VTP byl vyhodnocen jako jasně nejlepší varianta pro další rozvoj naší firmy a koncem roku 2011 byla tato varianta schválena naším majitelem.

Musím vyzdvihnout velmi pozitivní přístup Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který měl na starosti výstavbu a vybavení kanceláří 2. etapy VTP a vyšel nám vstříc u všech našich požadavků. Výsledkem jsou kancelářské prostory na špičkové evropské úrovni, které nám byly přizpůsobené na míru, a kde máme nejlepší předpoklady se dále rozvíjet. Další výhodou je využití zázemí VTP ke konání konferencí a případnému networkingu s dalšími zajímavými firmami umístěnými ve VTP.

Jaké jsou Vaše zkušenosti ze spolupráce s konzultanty BIC Plzeň?

Služby BIC Plzeň pro nás byly důležité hlavně v začátcích podnikání, kdy nám Vaši konzultanti pomohli se etablovat na trhu a stát se plnohodnotným členem nadnárodní společnosti. Potenciál spolupráce mezi našimi subjekty vidím i do budoucna. Určitě bych chtěl doporučit tuto spolupráci všem začínajícím inovačním firmám v regionu.

Děkujeme za rozhovor.

Publikováno: 05/2016

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek