BIC Plzeň

BIC Reference

AFRY CZ, s.r.o.

Společnost  AFRY CZ, s.r.o. (dříve AF – Engineering) sídlí od června roku 2012 v prostorech Vědeckotechnického parku (VTP) na Borských polích. Byla založena v roce 2004 jako první česká pobočka švédské nadnárodní společnosti AF AB, která je světovým lídrem v poskytování technických služeb v oblasti energetiky, průmyslu, infrastruktury a technologií. V současné době má své pobočky v 25 zemích světa, kde pracuje celkem přes sedm a půl tisíce zaměstnanců.

www.afry.com

Rozhovor se zástupcem vedení společnosti v ČR

Jak Vaše společnost vznikla a jak se dále rozvíjí?

Naše společnost vznikla odštěpením od privátní firmy CAD-PLAN s.r.o., která byla od roku 1997 jedním z prvních klientů BIC Plzeň, a jejímž jsem byl od roku 1999 jednatelem a menšinovým společníkem. Důvodem odštěpení byl rozdílný názor na další rozvoj společnosti oproti většinovým německým společníkům. Z mnoha nabídek jsme si pak vybrali jako partnera právě švédskou nadnárodní společnost AF AB, a to zejména s perspektivou dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti. V roce 2004 jsme začali s osmi zaměstnanci, dnes jich máme třicet pět ve dvou pobočkách v Plzni a Brně, přičemž plánujeme další rozvoj na Slovensko.

Mottem naší nadnárodní společnosti je „Innovation by Experience“, s čímž se plně ztotožňujeme. Chceme stále nabízet našim zákazníkům inovativní řešení s využitím našich vlastních zkušeností a též více než stoletých zkušeností naší mateřské společnosti.

Komu jsou Vaše služby určeny?

Hlavním předmětem našeho podnikání je projektování ve strojírenství s pomocí 3D databázových systémů. Tato technologie umožňuje vyprojektování počítačového modelu před vlastním zahájením stavby, čímž lze optimalizovat koordinaci výstavby a minimalizovat tím čas a náklady.

V posledních letech jsme se orientovali zejména na energetické stavby, např. rekonstrukce a výstavbu nových energetických zdrojů pro ČEZ, ale taktéž jsme byli partnerem francouzsko-německé společnosti Areva pro výstavbu nových jaderných bloků ve Finsku, Francii a Číně. Našimi zákazníky jsou však i firmy podnikající v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, jak v ČR, tak i v zahraničí.

V čem vidíte přínos umístění Vašich aktivit v prostorách VTP?

Kancelářské prostory na špičkové evropské úrovni, které nám byly přizpůsobené na míru

Koncem roku 2003 jsme opustili prostory podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň na Borských polích a přestěhovali sídlo firmy do středu města. Jelikož jsme firmou pracující dynamicky na základě projektového řízení, potřebujeme moderní flexibilní prostředí. S postupným růstem firmy už nám prostředí v historickém středu města přestalo vyhovovat, tudíž jsme připravili v roce 2011 projekt relokace firmy, kde jsme vyhodnotili všechny dostupné lokality na území města Plzně. Projekt 2. etapy VTP byl vyhodnocen jako jasně nejlepší varianta pro další rozvoj naší firmy a koncem roku 2011 byla tato varianta schválena naším majitelem.

Musím vyzdvihnout velmi pozitivní přístup Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který měl na starosti výstavbu a vybavení kanceláří 2. etapy VTP a vyšel nám vstříc u všech našich požadavků. Výsledkem jsou kancelářské prostory na špičkové evropské úrovni, které nám byly přizpůsobené na míru, a kde máme nejlepší předpoklady se dále rozvíjet. Další výhodou je využití zázemí VTP ke konání konferencí a případnému networkingu s dalšími zajímavými firmami umístěnými ve VTP.

Jaké jsou Vaše zkušenosti ze spolupráce s konzultanty BIC Plzeň?

Služby BIC Plzeň pro nás byly důležité hlavně v začátcích podnikání, kdy nám Vaši konzultanti pomohli se etablovat na trhu a stát se plnohodnotným členem nadnárodní společnosti. Potenciál spolupráce mezi našimi subjekty vidím i do budoucna. Určitě bych chtěl doporučit tuto spolupráci všem začínajícím inovačním firmám v regionu.

Děkujeme za rozhovor.

Publikováno: 05/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek