BIC Plzeň

BIC News

Získejte dotaci na práci absolventa nebo doktoranda na inovačních aktivitách vaší firmy

Program Partnerství znalostního transferu přináší dotaci na práci absolventa, který v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku.

 

Podejte žádost o podporu v I. výzvě Partnerství znalostního transferu, která je součástí Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), a získejte dotaci na uplatnění absolventa či doktoranda.

Malé a střední podniky (MSP) mohou získat dotaci na několikaleté projekty, jejichž obsahem je přenos znalostí z vysoké školy a využití těchto znalostí k zavádění pokročilých technologií v podniku, k vývoji/inovacím nových produktů a služeb nebo k inovaci procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu či ke zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Podnik k tomuto účelu pro asistenta znalostního transferu, který se přímo podílí na inovacích vybraných technologií nebo výrobků, vybaví specializované pracoviště a poskytne mu kapacity svých odborných pracovníků. Po celou dobu projektu je asistent zaměstnán znalostní organizací (vysokou školou), která zajišťuje i odborný dohled akademického pracovníka.

Příjem žádostí: 27. 1. – 28. 4. 2023
Dotace na jeden projekt: 1 až 8 mil. Kč
Míra podpory: MSP 70 %, vysoké školy 85 %
Alokace výzvy: 150 mil. Kč

Výdaje způsobilé k podpoře:

–    mzdy asistenta, odborníků podniku i akademického pracovníka,
–    vybavení pracoviště asistenta (počítač, SW, laboratorní přístroje…),
–    materiál na testování či výrobu prototypu,
–    služby expertů,
–    režie 15 % (z osobních nákladů zaměstnanců VŠ).

Projekty, které jsme pomohli úspěšně realizovat

Společnost ATMOS vývoj s.r.o., získala v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK) podporu na projekt „Pevnostní výpočty“. Asistent znalostního transferu – absolvent doktorského studia v oboru aplikovaná mechanika – sem po dobu dvou let přenášel znalosti v oblasti statických i dynamických pevnostních výpočtů a z nich vycházejících metod optimalizace komponent i větších konstrukčních celků.

VÍCE INFORMACÍ

S poradci BIC Plzeň společnost CIE Ergonomy s.r.o. společně koncipovala a formulovala projekt, na který se podařilo získat dotaci v programu Partnerství znalostního transferu (OP PIK). Během dvou let tak byl díky přeneseným znalostem z oboru ergonomie a pracovního lékařství vytvořen software, s jehož pomocí lze posoudit, zda může určité pracoviště způsobit nemoci z povolání.

VÍCE INFORMACÍ

Zajímá vás program znalostního transferu? Zeptejte se nás na další podrobnosti:

Ing. Zbyněk Doležal

Ing. Zbyněk Doležal

Financování
dolezalz@bic.cz
603 512 849
377 205 208

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek