BIC Plzeň

BIC News

Město spouští podnikatelské vouchery, inovace ve firmách podpoří dvěma miliony korun

Plzeňské podnikatelské vouchery, tak zní název oblíbeného programu, který pomáhá začínajícím společnostem inovovat svůj produkt nebo proces a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu.

„Podpora inovativních firem je pro nás velmi důležitá. Uvědomujeme si, že obzvláště počáteční investice mohou být pro řadu podnikatelů problém, ať už mají sebelepší nápad, který má potenciál na trhu uspět. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům se mohou posunout dál, nabízíme jim propojení s výzkumnými kapacitami a uhrazení jejich služeb, které pomohou inovovat jejich produkt nebo proces. Takový podnik se stává konkurenceschopnější, nabízí služby odpovídající současným požadavkům a trendům, poskytuje kvalitní pracovní místa a samozřejmě pozitivně působí na prosperitu regionu. Programem prošlo za dobu jeho fungování na 60 projektů,“ řekl radní města Plzně Vlastimil Gola, který má na starost oblast podnikání a Smart Cities.

Vouchery přispívají k navýšení tržeb, rozšíření portfolia produktů, modernizaci provozu nebo zrychlení realizace zakázek

Projektu se mohou zúčastnit společnosti, které mají sídlo nebo provozovnu v Plzeňské aglomeraci. Zapojit se mohou i nově založené, začínající firmy – právě ty jsou i bodově zvýhodněné. „Výše podpory jednotlivých projektů je stanovena na 200 tisíc. Maximální výše dotace je 75 % pro malé a střední firmy, pro velké firmy pak maximálně 40 %. Žádosti přijímáme v září, přičemž je třeba podotknout, že letos ji lze nově podat pouze elektronicky skrze portál dotace.plzen.eu. Úspěšní zájemci budou vyhlášeni do konce letošního roku, na čerpání dotace mají čas do konce září následující roku,“ uvedl Luděk Šantora, ředitel BIC Plzeň.

Výhodou programu je podle Martiny Surynkové z BIC Plzeň jeho administrativní jednoduchost a časová nenáročnost. „V praxi to znamená, že oproti jiným národním dotačním titulům na žadatele nečekají stohy papírování a navíc ví, že pokud budou úspěšní, mohou služby výzkumných kapacit začít čerpat v řádu několika měsíců od podání přihlášky. Ze zpětné vazby od účastníků předchozích ročníků máme radost, často zmiňují, že díky voucherům došlo k navýšení tržeb, rozšíření portfolia produktů, snížení nákladů, modernizaci provozu, prodloužení životnosti výrobku nebo zrychlení realizace zakázek. Není to ale jen o financích, které pomohou s proplacením služeb výzkumníků. Podnikatelé pozitivně hodnotí také získání nových kontaktů a navázání dlouhodobé spolupráce s akademickou sférou, to navíc platí vzájemně.“

Jedním z čerpajících subjektů se v minulosti stala také společnost Protetika Plzeň, která se orientuje na zlepšení životní úrovně lidí s tělesným postižením. „Rozhodli jsme se inovovat svůj produkt a vytvořit novou generaci obličejové masky, přičemž inovace spočívala zejména v její optimalizaci z hlediska pevnosti, tuhosti a způsobu výroby. Posunuli jsme se v modelaci pomocí počítačové simulace a technologickém postupu tištění masek. A nezůstali jsme pouze u toho, zahájili jsme také spolupráci na dalším projektu týkajícím se možností tvorby digitálních dvojčat dětských ortéz dolních končetin,“ zhodnotil přínos programu Tomáš Sýkora, jednatel společnosti Protetika Plzeň s.r.o.

Více informací o Plzeňských podnikatelských voucherech najdete na našich stránkách.

www.bic.cz/vouchery

Využijte konzultační dny k programu

Máte o program zájem nebo o účasti v něm uvažujete? Napište nám; rádi vám podáme informace a poradíme, jak zpracovat žádost o dotaci.

V červnu proběhnou konzultační dny vždy v úterý 10–12 hod. (7. června, 14. června, 21. června a 28. června). Prosíme, zaregistrujte se předem u Martiny Surynkové.

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek

Získejte dotaci na práci absolventa nebo doktoranda a adaptujte akademické znalosti na praktické potřeby vašeho podniku

Program Partnerství znalostního transferu přináší dotaci na práci absolventa, který v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku.

Celý článek