BIC Plzeň

Žádosti o dotaci podávejte elektronicky prostřednictvím dotace.plzen.eu od 1. září 2022 (12:00:00) do 30. září 2022 (12:00:00).

Alokace prostředků na tuto výzvu byla stanovena ve výši 2 000 000 Kč.

Stáhněte si text aktuální výzvy

Harmonogram

Bodovací kritéria

Pokud alokace prostředků nepokryje požadavky všech žadatelů, jejichž žádosti o dotaci splní podmínky programu/výzvy a požadavky administrativní a věcné kontroly, bude se přidělení bodů těmto žadatelům provádět následujícím způsobem:

Přidělení bodů

Jednotlivým žádostem o dotaci budou přiděleny body dle tabulky.

Program a jeho přílohy

Formuláře jsou elektronicky k vyplnění v aplikaci Dotace města Plzně na adrese https://dotace.plzen.eu. Je nutné vyplnit všechna povinná pole žádosti, vložit všechny povinné přílohy a žádost o dotaci podat nejpozději do 30. září (12:00:00). Je zakázáno formuláře jakkoliv upravovat. V případě potíží s vyplňováním formulářů kontaktujte prosím konzultanty BIC Plzeň.

  • Povinnou přílohou žádosti o dotaci je nově doklad o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji.

Doporučujeme podat žádost v dostatečném předstihu před uzávěrkou příjmu žádostí, tj. nejpozději do 30.9.2022, 12:00:00. Konzultanti BIC Plzeň podají informace k programu “Plzeňské podnikatelské vouchery” a poradí při zpracování žádosti; E: surynkova@bic.cz, T: 377 235 379.

 

Úplné znění programu

Vzory příloh

Další materiály k programu

Výzva č. 2022 je vyhlášena v rámci projektu “ITI PMO – Technologický park DRONET- Plzeň Světovar“ v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MPO 89292/19/61200/1059 vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci poskytování služeb vědeckotechnického parku jako podpora podnikání a inovací.