BIC Plzeň

BIC News

Víte, jak správně ochránit duševní vlastnictví vaší firmy?

Úřad průmyslového vlastnictví připravil několik podzimních vzdělávacích akcí. Vyznáte se v ochranných známkách, patentech a užitných vzorech?

Akce jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

Proč je tak důležité ochránit své nápady a produkty?

Přečtěte si náš článek Duševní vlastnictví v malé a střední firmě: proč a jak jej chránit a jak jeho ochranu financovat.

Harmonogram akcí

 5. října Národní databáze ochranných známek
11. října Národní databáze patentů a užitných vzorů
12. října Úvod do problematiky průmyslových práv
13. října Važte si svých inovací, ochraňte si je!
18. října Databáze Patentscope
19. října Ochranné známky
20. října IPforYOU – seminář EUIPO
26. října Databáze Madrid Monitor
27. října Databáze TMView
2. listopadu Technická řešení – patent/užitný vzor
10. listopadu Databáze Espacenet
14. listopadu Evropský patentový rejstřík
24. listopadu Ochrana designu
29. listopadu Podpora ochrany duševního vlastnictví v MSP

 

Vzdělávací akce jsou bezplatné a budou probíhat online formou.
Přihlášení probíhá prostřednictvím rezervační systému na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

CHCI PŘEJÍT NA REGISTRACI

Kontakt na pořadatele

Mgr. Eva Hazuchová
Odbor patentových informací
T: 220 383 184
E: ehazuchova@upv.gov.cz

Pozvánky ke stažení

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek

Získejte dotaci na práci absolventa nebo doktoranda a adaptujte akademické znalosti na praktické potřeby vašeho podniku

Program Partnerství znalostního transferu přináší dotaci na práci absolventa, který v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku.

Celý článek