BIC Plzeň

BIC News

TA ČR připravuje vyhlášení 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogramu Technologičtí lídři

Program TREND je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Technologická agentura ČR informovala o přípravě 5. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”). Vyhlášení (původně plánované na 22. prosince 2021) bylo odloženo.

Maximální výše podpory na projekt: 40 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt: 70 %
Alokace: 2 mld. Kč
Uchazeči: Podniky, Výzkumné organizace
Termín příjmu návrhů projektů: zatím nebyl stanoven

Pátá veřejná soutěž vyhlášená v PP1 se od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v tomto podprogramu liší v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Program TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři”

Více informací k 5. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Po vyhlášení 5. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání TA ČR včas zveřejnění  a budeme o něm informovat i my na našich webových stránkách.

Pokud máte zájem o konzultaci programu, obraťte se na nás. V minulé výzvě jsme pomohli společnosti ATMOS Chrást s.r.o. úspěšně požádat o dotaci na projekt s rozpočtem více než 12,5 mil. Kč.

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Celý článek

Disraptors Summit startuje prodej lístků: setkejte se s budoucí astronautkou na Mars

Disraptors Summit je významnou událostí v oblasti technologií a start-upů. Kromě soutěže o titul Startup Champion přivede do Prahy i zajímavé hosty.

Celý článek