BIC Plzeň

BIC News

Plzeňské podnikatelské vouchery pomohly firmě získat podklady pro CE značení

Na začátku byl hackathon, který přinesl nápad, jenž přerostl v reálný obchodní produkt. Nyní chytré jednotky PlantControl prošly měřením elektromagnetické kompatibility, na jehož základě získaly prohlášení o shodě CE. Díky tomu může firma oslovit i zahraniční partnery.

Chytrá IoT jednotka PlantControl a s ní související platforma zabudovaná do stávajících zavlažovacích systémů našla uplatnění v západočeské metropoli i v hlavním městě. Umožňuje totiž na dálku řídit a upravovat nastavení zavlažování. Ohled bere i na počasí.

Společnost PlantControl byla jedním z prvních účastníků inkubačního programu pro začínající firmy z Plzeňského kraje. S jejími zakladateli konzultanti probírali například výběr zákaznické skupiny s největším potenciálem. Podnikatelé v průběhu inkubačního programu zkoumali do větší hloubky potřeby různých typů zákazníků.

V rámci konzultací firma obdržela informace i o vhodných dotačních nástrojích, kterými lze financovat vývoj chytré jednotky. Na základě jejich doporučení se firma rozhodla podat žádost o dotaci z programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci, Plzeňské podnikatelské vouchery. Výstupem služeb, které poskytla katedra materiálů a technologií Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, bylo měření elektromagnetické kompatibility jednotky PlantControl. To posloužilo jako podklad pro vydání prohlášení o shodě CE. Spolupráce s výzkumnou organizací přinesla firmě i nápady na nové inovace. „Diskutovali jsme další možnosti měření v simulovaném prostředí extrémních podmínek, ve kterých jednotky PlantControl mohly fungovat. Cílem těchto měření by bylo ověření funkčnosti a životnosti našich zařízení,“ doplňuje Pavel König.

Chytrá jednotka PlantControl

CE značení otevírá cestu nejen na domácí, ale i na evropský trh. „Očekáváme zvýšení tržeb od zahraničních zákazníků – primárně z Německa, Itálie i Francie,“ uvádí jednatel firmy, Ing. Pavel König. Kontakty na nové potenciální zahraniční partnery firma získává i pomocí služeb sítě Enterprise Europe Network. Dle individuálních požadavků a s přihlédnutím ke kapacitám plzeňské společnosti se tyto služby v posledním roce zaměřovaly na španělský, italský a francouzský trh. Několikrát ročně získává firma informace o vhodných mezinárodních kooperačních akcích, při kterých je možné si předem naplánovat schůzky s vybranými účastníky.

„BIC Plzeň je pro nás naše prodloužená ruka a poskytuje nám služby, které jsou důležité, a je těžké si na ně hledat čas při vývoji produktu a řešení zákaznických projektů,“ hodnotí spolupráci Pavel König.

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek